placa minimalnaPakiet Mobilności to nowe wyzwanie dla przedsiębiorców transportowych. Celem projektu jest dostosowanie polskiego prawa do przepisów UE, a dotyczy on m.in. zasad wynagradzania kierowców wykonujących transport międzynarodowy. Oto najważniejsze informacje dotyczące Unijnego Pakietu Mobilności, z którymi każdy z przewoźników powinien się zapoznać.

Unijny Pakiet Mobilności – co warto wiedzieć?

8 lipca 2020 roku został przegłosowany Unijny Pakiet Mobilności. Nowe przepisy zostały opublikowane 31 lipca, a już niespełna miesiąc później zaczęła obowiązywać część z nowych postanowień. Projekt ten obejmuje zbiór regulacji, odnoszących się do transportu drogowego w ramach Unii Europejskiej. Wśród najważniejszych aspektów, jakie porusza, znajdują się m.in. czas jazdy i odpoczynku kierowcy oraz tachografy, delegowanie kierowców i dostęp do rynku. 

Pakiet Mobilności 2022 stawia przed przedsiębiorstwami transportowymi zupełnie nowe wymagania. Nic dziwnego, że wprowadzenie projektu, wywołało tak duże poruszenie w branży. Zmiany rozpoczynają się od przepisów technicznych, przez nowe taryfikatory, aż po możliwą zmianę polskich przepisów dotyczących czasu pracy kierowców, ich wynagrodzenia, a także planowanych aktów prawnych obejmujących systemy wymiany informacji pomiędzy poszczególnymi inspekcjami. 

news 24.03.20

Jakie zmiany czekają przewoźników w 2022 roku?

Pierwsze zmiany w ramach Unijnego Pakietu Mobilności weszły w życie już w sierpniu ubiegłego roku. Co się zmieniło? Po pierwsze kierowca powinien wracać do swojego miejsca zamieszkania lub siedziby firmy nie rzadziej niż co cztery tygodnie. Po drugie nie ma on możliwości odbywania regularnych 45-godzinnych odpoczynków tygodniowych w kabinie pojazdu. Taki odpoczynek powinien mieć miejsce w hotelu bądź w innym miejscu do tego przystosowanym. Jednak na tym nie koniec. Lista nowych przepisów jest znacznie dłuższa, a w nadchodzącym roku firmy transportowe muszą przygotować się na kolejne z nich. Jakie zmiany czekają przewoźników w 2022 roku?

  • Podczas przewozów międzynarodowych kierowcy będą mieli obowiązek wprowadzenia na tachografie symbolu kraju, tuż po przekroczeniu granicy państwa członkowskiego, czyli na pierwszym miejscu postojowym. Zaniechanie tej czynności może skutkować wszczęciem procedury oceniającej reputację przedsiębiorstwa. 
  • Obowiązek wpisywania symbolu kraju wiąże się również z kolejnym przepisem – dotyczącym wyjmowania karty lub wykresówki z tachografu. Karta kierowcy lub wykresówka nie będzie mogła być wyjęta z urządzenia rejestrującego przed zakończeniem dziennego czasu pracy. Będzie to dopuszczalne tylko w wyjątkowych sytuacjach.
  • Na terenie wspólnoty kierowcy będą musieli otrzymywać wynagrodzenie minimalne adekwatne do kraju, na którego terenie się znajdują, z wyjątkiem przejazdów tranzytowych oraz transportu bilateralnego z i do Polski.
  • Brak możliwości zaliczenia należności z tytułu podróży służbowych, w których skład będą wchodzić dieta i ryczałt noclegowy, na poczet wynagrodzenia za pracę za granicą.

symbole panstw pakiet mobilnosci 1024x512

Poprawne rozliczanie czasu pracy kierowców w 2022 roku

W świetle nadchodzących zmian poprawne rozliczenie czasu pracy kierowców może okazać się ogromnym wyzwaniem dla niejednej firmy transportowej. Nic dziwnego. Przepisy, choć i tak są już wystarczająco skomplikowane, od przyszłego roku będą jeszcze trudniejsze w interpretacji. Dlatego już teraz tak wiele przedsiębiorstw decyduje się na skorzystanie z usług firm zewnętrznych. Przykładowo poprawne rozliczanie czasu pracy kierowców zapewnia OCRK.pl. Specjaliści z OCRK na co dzień zajmują się rozliczaniem ponad 3500 przedsiębiorstw transportowych i dzięki tak dużej skali działania w swojej ofercie posiadają już gotowe i sprawdzone rozwiązania w tym zakresie. Specjaliści z OCRK mogą pochwalić się również kilkunastoletnim doświadczeniem i doskonałą znajomością branży zapewni poprawne i dokładne rozliczenie czasu pracy i wynagrodzenia.

placa minimalna 2021 1100x550 1

Unijny Pakiet Mobilności – jak na przedsiębiorstwa wpłynął wprowadzone zmiany?

Wiele przedsiębiorstw zastanawia się, jak nowe zmiany Unijnego Pakietu Mobilności wpłyną na ich funkcjonowanie? Przede wszystkim należy się liczyć z tym, że koszty utrzymania kierowców wzrosną. Trzeba będzie dokładnie wyliczać, ile należy dopłacać takiemu pracownikowi. Według ekspertów koszty mogą wzrosnąć nawet od 20-100%, a niedostosowanie się do obowiązujących przepisów będzie grozić nie tylko wysokimi karami finansowymi, lecz także, co gorsze – utratą reputacji, co w najgorszym wypadku może skutkować zawieszeniem licencji.

 

Artykuł sponsorowany

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.