edroga052Być może 1 stycznia 2017 roku wejdą w życie przepisy, które mają wprowadzić zasadę, że pieszy ma pierwszeństwo nie tylko gdy już znajduje się na pasach, ale także, gdy zbliża się do przejścia lub oczekuje przed nim na możliwość bezpiecznego przekroczenia jezdni.

Przez lata dynamicznego rozwoju motoryzacji, piesi zostali wypchnięci z ulic i są na nich traktowani jak intruzi, niestety bardzo często również na pasach.

W roku 2014 na polskich drogach zginęło 1116 pieszych (34% wszystkich ofiar śmiertelnych), 8397 odniosło obrażenia ciała, w tym 3009 ciężkie. Jest to grupa szczególnie narażona na ryzyko uczestniczenia w wypadku, choć nie jest ono takie samo w całej Polsce. Z badań zleconych przez KRBRD wynika, że największe ryzyko występuje w województwach małopolskim i łódzkim, a najmniejsze w opolskim i pomorskim.

Do wypadków najczęściej dochodzi na terenie zabudowanym: na jezdni – blisko 60%, przejściach dla pieszych – ponad 30% oraz chodniku ok. 4%. Natomiast udział ofiar śmiertelnych rozkłada się następująco: jezdnia – 76%, przejścia dla pieszych – 19%, chodnik – 1%.

Sprawcami wypadków z pieszymi są kierowcy, którzy jadą zbyt szybko, wymuszają pierwszeństwo lub wykonują nieprawidłowe manewry. Piesi natomiast wchodzą na jezdnię przed jadącym pojazdem, zza pojazdów, w niedozwolonych miejscach lub nawet na czerwonym świetle. Okresem, w którym piesi są szczególnie narażeni na wypadek to okres jesienno-zimowy oraz pora nocna, kiedy są słabo widoczni. Ranni lub zabici w wypadkach zostają najczęściej piesi po 65 roku życia.

Z przeprowadzonych na zlecenie KRBRD badań ankietowych wynika, że kierowcy w zdecydowanej większości są świadomi zasad, jakie powinno się stosować, gdy pieszy jest przed lub już na przejściu. Jednocześnie uważają, że większość kierujących nie stosuje się do tych zasad.

Porównanie badań ankietowych z obserwacjami kierowców wskazuje jednak na to, że w rzeczywistości znacznie więcej kierowców nie zatrzymuje się, aby ustąpić pieszemu oczekującemu na przejście przez jezdnię lub właśnie wchodzącemu na nią, w porównaniu do tego co deklarują w odpowiedziach do ankiety.

Zaledwie co piąty kierowca przepuści pieszego, który czeka przed pasami, choć około 70 proc. uważa, że należy to zrobić. Tylko 2 proc. kierujących pojazdami zatrzyma się przed przejściem, do którego zbliża się pieszy. Kierowcy najczęściej ustępują natomiast pierwszeństwa pieszym, którzy wchodzą na pasy lub już się na nich znajdują.  

Jednak w stosunku do badań prowadzonych 15 i 9 lat temu i tak nastąpiła poprawa: dwukrotnie wzrosła liczba kierujących ustępujących pieszym oczekującym na przejście przez jezdnię.

Źródło: KRBRD

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.