contentmap_plugin

3393713 3Przed wakacjami otwarty zostanie pierwszy z nowo budowanych przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich odcinków trasy rowerowej Velo Baltica. Chodzi o odcinek w rejonie ulicy Bałtyckiej w Kołobrzegu. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014–2020.

 

Odcinek budowany przez ZZDW jest kontynuacją inwestycji realizowanej przez Kołobrzeg i podzielonej na dwa etapy.

Całość zostanie włączona do Sieci Tras Rowerowych Pomorza Zachodniego, a dokładniej do trasy Velo Baltca prowadzącej wzdłuż Wybrzeża Bałtyku.

Velo Baltica, czyli Trasa Nadmorska, zaliczana jest do priorytetowych z uwagi na bardzo duże zainteresowanie turystów wypoczywających nad Bałtykiem i przemierzających wybrzeże na rowerach. Zaprojektowano ją tak, by wykorzystać zbudowane dotychczas drogi rowerowe. Brakujące odcinki są w trakcie budowy, opracowań projektowych bądź przygotowań do przetargów. Kołobrzeski odcinek wszedł do realizacji dzięki przekazaniu przez miasto własnego projektu.

Nowy odcinek ma 370 m długości i zlokalizowany jest między ulicami Rybacką i Bałtycką. Przez pierwsze 250 m ścieżka przebiega po nieużywanym nasypie kolejowym. Na odcinku wykonana zostanie nawierzchnia bitumiczna.

Pozostały odcinek, przebiegający równolegle do chodnika przy ul. Bałtyckiej, wykonany będzie z kostki betonowej. Zaplanowano też nowe oznakowanie poziome i pionowe oraz ustawienie barier. Wykonawcą robót jest firma DOMAR z Tatowa koło Biesiekierza. Koszt robót budowlanych ma wynieść ponad 446 tys. zł (brutto).

Termin zakończenia robót przewidziano na koniec maja tego roku.

Źródło: ZZDW

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.