bicycle redW ramach spotkań Regionalnego Trójkąta Weimarskiego odbyła się konferencja „Velo Silesia – industrialne trasy rowerowe”. Wzięli w niej udział eksperci z obszaru turystyki rowerowej i industrialnej z Francji i Niemiec oraz goście z Czech i z Polski.

 

„Velo Silesia” to projekt, którego celem jest stworzenie na bazie nieczynnych szlaków kolejowych wojewódzkiej sieci tras rowerowych o wysokim standardzie. Możliwość taką dają nieczynne szlaki kolejowe, które stosunkowo niskim kosztem można dostosować do potrzeb ruchu rowerowego i w ten sposób stworzyć sieć tras rowerowych pełniących funkcję komunikacyjno-rekreacyjną, będącą równocześnie ważnym elementem promocji śląskich zabytków.

- Wymiana spostrzeżeń jest bardzo ważna w budowaniu dobrych relacji i praktyk. Takie spotkania jak dzisiaj dają nam możliwość dyskusji z osobami, które są pasjonatami, czerpania z ich doświadczeń. Doskonałym przykładem na wykorzystanie nieużywanej infrastruktury kolejowej jest Zagłębie Ruhry w Niemczech, gdzie na ich bazie stworzono ponad 700 kilometrów tras o standardzie EuroVelo i sieć ta jest cały czas rozwijana. Nie zapominajmy, że Śląsk to zielony rejon, który ma ogromny potencjał oferując wiele ciekawych miejsc rekreacyjnych i turystycznych, które można połączyć spójną siecią dróg rowerowych – mówił Marszałek Jakub Chełstowski.

Na konferencji omówiono tematy związane zarówno z budową ścieżek rowerowych, jak i tworzeniem miejsc odpoczynku rowerzystów. Cenne były wystąpienia gości zagranicznych, którzy mówili o procesie budowy ścieżek w oparciu o szlak przemysłowy. Zaprezentowane zostały również plany rozbudowy sieci regionalnych tras rowerowych na Śląsku w ujęciu regionalnym i europejskim.

Pomysł wprowadzenia „problematyki rowerowej” do programu spotkań Regionalnego Trójkąta Weimarskiego narodził się pod koniec 2017 roku. Został on przyjęty z dużym zainteresowaniem zarówno przez partnerów niemieckich, jak i francuskich. Pierwsze spotkanie ekspertów odbyło się rok temu w Północnej Nadrenii-Westfalii. Jednym z tematów przewodnich spotkania stał się projekt EuroVelo szlak kultury przemysłowej, którego autorem jest Regionalverband Ruhr – Regionalny Związek Ruhry z Essen. Obejmuje on swoim zasięgiem nie tylko kraje Trójkąta, ale także Wielką Brytanię, Belgię i Czechy.

Województwo Śląskie uczestniczy w pracach nad tym projektem od samego początku. Projekt EuroVelo Szlak Kultury Przemysłowej doskonale wpisuje się w założenia regionalnej polityki rowerowej województwa śląskiego. Uwzględnia także zapisy listu intencyjnego dotyczącego stworzenia Odrzańskiej Trasy Rowerowej „Blue Velo”, którego sygnatariuszem jest także Województwo Śląskie.

Źródło: UMWŚ

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.