Parking Rębiechowo fot. J.PinkasParking na 390 samochodów, w tym miejsca dla osób niepełnosprawnych, stojaki na 25 rowerów chodniki i oświetlenie. 12 marca otwarto węzeł integracyjny przy przystanku Pomorskiej Kolei Metropolitalnej Gdańsk Rębiechowo. Wartość inwestycji to 9 mln zł.

 

- Cieszę się, że otwieramy tak potrzebny parking. Dzięki niemu mieszkańcy dojeżdżający do Gdańska, będą mogli zostawić swoje auta i skorzystać z komunikacji publicznej. Co ważne, inwestycja ta została częściowo sfinansowana ze środków europejskich – podkreślała prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz. – Jest to także przykład współpracy między gminami w obrębie metropolii trójmiejskiej, gdyż naszym partnerem w tym projekcie jest Żukowo, które rozbudowuje drogi lokalne i rowerowe – dodała.

W ramach węzła przesiadkowego po południowej stronie przystanku Pomorskiej Kolei Metropolitalnej Gdańsk Rębiechowo, tuż przy drodze dojazdowej z Banina, powstał parking dla ok. 390 pojazdów osobowych. Zabezpieczono na nim m.in. miejsca dla osób niepełnosprawnych. Wybudowano również całą infrastrukturę techniczną łącznie z chodnikami oraz oświetleniem.

Dodatkowo postawiono również wiatę na 25 stojaków dla rowerów. Te elementy wykonano w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, co oznacza, że w pierwszej kolejności wykonawca musiał opracować projekty, a dopiero po ich sporządzeniu przystąpił do ich realizacji.

Powstał tutaj też niewielki zbiornik retencyjny, który zapewni odpowiednie odwodnienie terenu.

- Parking działał będzie na zasadzie Park&Ride i na razie dostępny będzie bezpłatnie, przez siedem dni w tygodniu. Rozważamy czy w przyszłości, nie wprowadzić opłat parkingowych, a bezpłatne korzystanie z niego umożliwić osobom korzystającym z Pomorskiej Kolei Metropolitalnej – mówił podczas otwarcia dyrektor Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni Mieczysław Kotłowski.

Koszt inwestycji to ponad 9 mln zł, z czego ponad 5,5 mln zł to pozyskane dofinansowanie unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Wykonawcą jest firma MTM S.A. z Gdyni.

Partnerem tego projektu jest gmina Żukowo, która w ramach realizacji węzła rozbuduje drogi dojazdowe (rowerowe oraz dla samochodów i transportu zbiorowego). Będą to ulice: Akacjowa, Słoneczna oraz Czaple.

Źródło: UM Gdańsk

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.