Zakończona inwestycja ścieżki na Elbląskiej 2 mat. DRMGTo dobra wiadomość dla miłośników jednośladów. Na mapie Gdańska pojawią się trzy nowe odcinki dróg rowerowych w dzielnicach Piecki Migowo, Oliwa oraz Siedlce. 17 lipca ogłoszono przetarg na budowę kolejnych odcinków dróg rowerowych. Przy okazji pojawią się też nowe chodniki. To kolejne udogodnienia dla rowerzystów i pieszych w Gdańsku. Inwestycja realizowana jest w ramach projektu "Rozwój komunikacji rowerowej w Gdańsku".

 

Pierwsza ścieżka powstanie wzdłuż ul. Jaśkowa Dolina na odcinku od Piecewskiej do Rakoczego. Droga będzie miała 140 m długości, nawierzchnia zostanie wykonana z betonu asfaltowego. Oprócz tego w ramach inwestycji powstanie chodnik o długości 140 m oraz murek oporowy na skarpie o dł. 70 m.

Kolejne udogodnienie dla cyklistów, liczące 35 metrów w formie wyniesienia, powstanie na skrzyżowaniu Kolonia Zręby z ul. Kartuską. Będzie ono podobne do rozwiązania zastosowanego przy skrzyżowaniu Kartuskiej z łącznikiem Zakopiańskiej. Dzięki wyniesieniu chodnika i ścieżki, zwiększy się bezpieczeństwo korzystających ze wspomnianych dróg. W ramach zadania zostanie również przebudowana jezdnia o dł. 50 metrów oraz pojawi się nowy chodnik o dł. 40 m.

Trzeci odcinek drogi dla rowerzystów pojawi się po zachodniej stronie al. Grunwaldzkiej od ul. Opata J. Rybińskiego do Opackiej. Zwycięzca przetargu zbuduje chodnik o nawierzchni asfaltowej z dopuszczeniem ruchu rowerowego na długości 400 m oraz przebudowę sygnalizacji świetlnej.

Wykonawców ubiegających się o realizację inwestycji poznamy na początku sierpnia. Jeżeli procedury przetargowe przebiegać będą zgodnie z założeniami, realizacja zadania zakończy się w listopadzie br.

grunwaldzkapiecewskaZręby

 

 

 

 

 

 

Ścieżka na Elbląskiej gotowa
Miasto właśnie zakończyło zadanie polegające na budowie trasy rowerowej od Węzła Elbląska wzdłuż ulic Miałki Szlak, Sitowie do granicy Gdańska w rejonie skrzyżowania z ul. Elbląską. Inwestycja obejmowała budowę wydzielonej drogi rowerowej, obiektu mostowego nad Kanałem Rudniki w formie kładki dla rowerów, przejazdu rowerowego przez ul. Tama Pędzichowska wraz z budową progów zwalniających dla pojazdów oraz przebudowę sieci kanalizacji deszczowej, sieci gazowej oraz sieci elektroenergetycznych. Koszt tej inwestycji to blisko 4 mln zł.

To nie koniec nowych tras
W czerwcu podpisano umowę z firmą Kruszywo SP.zo.o. na budowę drogi rowerowej o długości ok. 1,5 km. Będzie ona biec wzdłuż ul. Turystycznej i ul. Boguckiego w Gdańsku-Sobieszewie na odcinku od skrzyżowania z ul. Przegalińską do skrzyżowania z ul. Pohoreckiego. Oprócz ścieżki rowerowej wybudowane zostaną chodniki, perony autobusowe, mury oporowe, a także przebudowane zostaną zjazdy i oświetlenie drogowe.

W ramach aktualnie realizowanej budowy ulicy Nowej Bulońskiej Północnej powstaną dwie ścieżki rowerowe. Jedna z nich pojawi się na odcinku od Rakoczego do ul. Myśliwskiej po obu stronach jezdni. Natomiast druga powstanie na odcinku od ul. Myśliwskiej do ul. Jabłoniowej na całej długości trasy.

Odliczają do 700 km
Obecnie w Gdańsku trasy rowerowe liczą łącznie 690,8 km. Tylko w ciągu ostatniego roku liczba ta wzrosła o 19,9 km. Obecnie tylko dla rowerzystów przygotowanych jest 178,1 km dróg rowerowych. W porównaniu z rokiem 2011, liczba ta wzrosła dwukrotnie.

Dodatkowo wiele dróg wchodzi w strefy uspokojonego ruchu, tzw. tempo 30, gdzie nie wolno przekraczać 30 km/h. Obejmuje ona już ponad 62% dróg. Dla rowerzystów systematycznie wzrasta liczba miejsc postojowych, obecnie jest oddanych do użytku 6780 miejsc.

W Gdańsku panuje moda na jazdę rowerem, co potwierdzają dane z 28 liczników rowerowych. Rekord sumy rocznych przejazdów w trasach nadmorskich to 986 301 przejazdów. W tym roku styczeń, kwiecień, maj i czerwiec były rekordowymi pod względem liczby przejazdów z całej pięcioletniej historii pomiarów.

Do kolejnego wzrostu ruchu rowerowego przyczyni się także realizowany w całym Obszarze Metropolitalnym system roweru publicznego. W Gdańsku znajdować się będzie najwięcej, bo aż 360 z 682 stacji roweru metropolitalnego MEVO. Ich lokalizacje były konsultowane z mieszkańcami Gdańska w ramach Europejskiego Tygodnia Mobilności we wrześniu 2017.

Źródło: UM Gdańsk

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.