autMinisterstwo Infrastruktury, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz władze Jaworzna podpisały list intencyjny o współpracy przy stworzeniu w tym mieście strefy do testów prototypów autonomicznych pojazdów transportu publicznego, które zostaną opracowane w ramach programu NCBR „Bezemisyjny Transport Publiczny”.

 

– Udział w przedsięwzięciu jest elementem zaangażowania ministra infrastruktury we wdrażanie rozwiązań z zakresu automatyzacji ruchu drogowego, która obecnie jest jednym z najistotniejszych trendów w światowym transporcie. Stoimy jednak na stanowisku, że do powszechnego użytku, przede wszystkim ze względów bezpieczeństwa, można dopuszczać tylko dobrze zweryfikowane technologie. Stąd nasze poparcie dla stworzenia w Polsce obszaru testowego, gdzie w realnych warunkach będzie możliwe gruntowne sprawdzenie pojazdów nowego typu – powiedział wiceminister Marek Chodkiewicz.

Podpisane porozumienie dotyczy stworzenia w Jaworznie obszaru do przeprowadzania testów jazdy pojazdów autonomicznych, które mają powstać w ramach programu „Bezemisyjny Transport Publiczny” prowadzonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Program realizowany jest w oparciu o formułę partnerstwa innowacyjnego, a jego celem jest stworzenie zeroemisyjnego pojazdu transportu publicznego, który będzie także pojazdem modułowym i częściowo samosterownym.

Testy prototypów będą się odbywać na terenie zajezdni Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Jaworznie oraz na specjalnie przygotowanym obszarze testowym. Zamówione pojazdy będą cechować się autonomicznością na poziomie co najmniej 3 w klasyfikacji SAE International, co oznacza warunkową jazdę autonomiczną pod nadzorem człowieka. W praktyce będą w stanie poruszać się samodzielnie co najmniej po terenie zajezdni. Według harmonogramu testy rozpoczną się pod koniec 2019 r.

Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na opracowanie i dostawę innowacyjnych autobusów zeroemisyjnych złożyło 9 wykonawców. Po podpisaniu umów w ramach partnerstwa innowacyjnego, prace badawczo-rozwojowe realizowane będą w trzech etapach. Po drugim etapie, do którego zostanie dopuszczonych maksymalnie 7 wykonawców, gotowe będą prototypy pojazdów. Program zakłada, że do końca 2023 r. po polskich drogach będzie jeździć ponad 1000 autobusów opracowanych w jego ramach. Zainteresowanie zakupem pojazdów wyraziło już 26 jednostek samorządu terytorialnego oraz Metropolia Górnośląska-Zagłębiowska.

Jaworzno przystąpiło do programu jako jeden z liderów elektromobilności w Polsce. Ok 40 proc. floty lokalnego przewoźnika komunikacji miejskiej to pojazdy elektryczne, a władze miasta podejmują działania na rzecz podniesienia udziału pojazdów tego typu do 80 proc. Miasto chce być także pionierem w zakresie transportu autonomicznego. W tym roku na jego terenie został przeprowadzony pilotaż skanowania wybranych ulic i obszarów, który ma być podstawą do poruszania się pojazdów autonomicznych.

Program „Bezemisyjny transport publiczny” o wartości 160 mln zł jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Trwające postępowanie jest największym w Europie przetargiem ogłoszonym w nowym trybie partnerstwa innowacyjnego. Inicjatywa wpisuje się w rządową Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i Plan Rozwoju Elektromobilności w Polsce.

Źródło: MI

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.