edroga182W lutym br. opublikowano informację o upadłości 60 przedsiębiorstw, których zsumowany obrót wyniósł nieco ponad 700 mln złotych, a zatrudnienie około 1200 osób. Budownictwo odnotowało w końcu wzrost, ale umiarkowany i niosący zagrożenie dla części współpracujących firm, zwłaszcza hurtowników i producentów materiałów.

- Czy w budownictwie jest lepiej niż przed rokiem? Na pewno rynek oczyścił się już z firm, które były na tyle słabe finansowo, iż nie poradziły sobie ze spowolnieniem na budowach w III i IV kwartale ub. roku - ocenia Tomasz Starus, odpowiedzialny w Euler Hermes za ocenę ryzyka. - Cały rok ubiegły branża budowlana zamknęła ponad 3% wzrostem wartość produkcji budowlano-montażowej. Nie jest to więc spektakularne odbicie, nie zapowiada go raczej także zmiana w liczbie pozwoleń na budowę: wzrosty w pewnych obszarach (budownictwo mieszkaniowe) osłabia spadek w innych (m.in. inwestycje przedsiębiorstw). Mniejsza liczba upadłości wykonawców prac budowlanych wiosny jeszcze nie czyni z innego powodu: obserwujemy spłaszczenie koniunktury w budownictwie.

Od dwóch lat łagodne zimy oraz mniejsza ilość inwestycji infrastrukturalnych (rozliczanych z środków publicznych na koniec roku – stąd napędzających wiosenne ożywienie branży) skutkują brakiem odbicia wczesną wiosną, na rynku jest po prostu mniej pieniędzy o tej porze roku.

– Obecnie zjawisko wiosennego odbicia jest bardzo ograniczone, a producenci i dystrybutorzy materiałów budowlanych muszą się przygotować na bardziej stały, płaski cykl popytu na swoje produkty (a więc i takie finansowanie – bez nagłych wzrostów). Spodziewamy się, iż w perspektywie całego roku branża budowlana będzie mierzyć się z podobnymi wyzwaniami i osiągać podobne wyniki jak w roku ubiegłym - ocenia ekspert.

Źródło: Euler Hermes

Komentarze  
Patrycja
+9 #1 Patrycja 2015-03-13 16:36
Biznes w ostatnich miesiącach zachowuje się w większości tak, jakby nie wiedział, co ma robić. Przedsiębiorcy z jednej strony boją się kryzysu i o przyszłość swoich firm, z drugiej zaś nie chcą przegapić momentu w którym należałoby już zacząć działać bardziej ofensywie. Stąd te wahania nastrojów .Taka sytuacja wynika z braku wsparcia przedsiębiorstw, które nie znajdują nigdzie informacji służących im pomocą, ani rozwiązań zwiększających efektywność działań. Muszą sobie radzić same w tej sytuacji turbulentnego otoczenia, jednak jest to źle pojęta, wymuszona sytuacją samodzielność, która nie ma odpowiedniej bazy merytorycznej. Firmy nie mogą kompleksowo skonsultować strategii swoich działań, dlatego około 1/3 z nich kończy działalność w czasie krótszym niż jeden rok od rozpoczęcia funkcjonowania.
Cytować | Zgłoś administratorowi
Kasia Duch
+9 #2 Kasia Duch 2015-03-13 16:41
Według danych pochodzących z czerwca 2010 roku aż 68% firm korzysta z usług firm konsultingowych przy tworzeniu wniosku o dofinansowanie i ubieganie się o dofinansowanie. Może to jest ratunek?
Cytować | Zgłoś administratorowi
ADAM P
+9 #3 ADAM P 2015-03-13 18:56
Według zaleceń polityki Ministerstwa Rozwoju Regionalnego – jako instytucji odpowiedzialnej za Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 – istotne dla generowania znaczącej liczby miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowane j siły roboczej będzie wsparcie przedsiębiorst w świadczących prorozwojowe usługi związane z obsługą finansową, księgową i teleinformacyjn ą oraz usługi profesjonalne oferujące wsparcie w dziedzinie zarządzania, marketingu. Więc jeśli jest konkretny pomysł, czeka konkretna kasa.
Cytować | Zgłoś administratorowi
Krysia
+9 #4 Krysia 2015-03-13 19:32
Statystyki wskazują, że znacznie ponad 1/3 przedsiębiorców nie zna instytucji, które mogłyby udzielić im pomocy w prowadzeniu biznesu. Oznacza to, że w razie niepowodzeń nie będą wiedzieli gdzie szukać wsparcia, prawdopodobnie nie są oni też zainteresowani optymalizacją i ulepszeniem swojej działalności, gdyż aktywnie nie poszukują zewnętrznych bodźców sprzyjających rozwojowi i budowaniu konkurencyjnej pozycji na rynku.
Cytować | Zgłoś administratorowi
Ala Rat
+8 #5 Ala Rat 2015-03-20 17:33
Na Śląsku powstał Proinnowacyjny Klaster Doradztwa Biznesowego. Wytworzone w ramach działania klastra innowacyjne rozwiązania pozwalające na optymalizacje procesów biznesowych i efektywniejsze zarządzanie zostaną udostępnione zainteresowanych przedsiębiorstwom, które będą mogły skorzystać z nowoczesnych instrumentów doradczych obejmujących swoim zasięgiem całe spektrum biznesu, a jednocześnie odpowiadających na specyficzne potrzeby danej instytucji.
Cytować | Zgłoś administratorowi
Nikita
+5 #6 Nikita 2015-03-28 19:36
Należy podkreślić, że region w którym funkcjonują śląskie firmy jest według portalu Invest in Silesia jednym najatrakcyjniej szych w kraju. Również pod względem infrastruktury, co ma niebagatelne znaczenia dla zagranicznych i krajowych inwestorów. W województwie zlokalizowane jest międzynarodowe lotnisko, trasy szybkiego ruchu łączące je z innymi regionami, skomplikowana sieć połączeń kolejowych. To wszystko powoduje, że nie tylko pod względem zaplecza organizacyjnego województwo śląskie dostarcza funkcjonującym na jego terenie podmiotom bardzo dobrych fundamentów do rozwijania działalności. Niestety nie zawsze firmy potrafią to wykorzystać.
Cytować | Zgłoś administratorowi
Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.