W polskim mostownictwie koszt betonu stanowi około 8-10% całkowitych kosztów budowy obiektu. Zmiana betonu z C30/37 na C50/60 zwiększa koszty jednostkowe (za metr sześcienny) o 15-20%. Inwestor z reguły zarzeka się, że ten materiał jest droższy, więc go nie chce. Trzeba jednak pamiętać, że zwiększenie procentowe kosztów odnosi się do procentowej wartości betonu w całkowitych kosztach budowy obiektu. Przy tej samej kubaturze betonu zwiększenie sumaryczne kosztów sięga więc tylko 1,2-2%. W zamian uzyskujemy lepszą jakość konstrukcji, a więc wysoką jej trwałość. Jeśli dodatkowo posłużymy się argumentem, że można na kubaturze betonu uzyskać oszczędność nawet do 30%, to okaże się, że stosowanie betonów wysokowartościowych jest naprawdę ekonomicznie uzasadnione. Tak tłumaczy prof. Wojciech Radomski z Politechniki Warszawskiej.

Jako czołowy materiał w mostownictwie króluje beton. Zapewnia on obiektowi nie tylko trwałość. Dzięki niemu we współczesnym mostownictwie mamy do czynienia z niebywałym wzrostem skali obiektów i ich rozpiętości przęsłowych. Budowanie szczególnie długich i oryginalnych przepraw mostowych jest domeną państw azjatyckich. „Tygrysami” tej sztuki są Japonia i Chiny, a teraz dołącza do nich Korea Południowa. Również w Europie, jak też w Polsce powstało i powstaje wiele obiektów mostowych o ciekawych formach architektonicznych i kolorystyce.

O tym co słychać w mostownictwie piszemy w publikacjach: „Beton pokonał stal” i „Mostowe rekordy”. W publicystycznym komplecie mostowego raportu jest jeszcze jeden artykuł warty wspomnienia: „Prefabrykacja w mostownictwie”. Współczesne prefabrykaty na pewno są dobrym rozwiązaniem, przede wszystkim ich istotną zaletą jest możliwość znacznego przyspieszenia w budowach konstrukcji mostowych - o tym z kolei mówi dr hab. inż. Marek Łagoda, profesor Politechniki Lubelskiej. Ponadto dr inż. Marek Łagoda w artykule poświęconym eurokodom zwraca uwagę na zmiany jakie nastąpiły w podejściu do projektowania obiektów mostowych. O eurokodach w projektowaniu piszemy w materiałach publikowanych 9 i 10 marca.

Agnieszka Serbeńska

Z marcowych artykułów polecamy materiał o autorskim modelu obrazującym zjawiska występujące na drodze w przemieszczaniu się pojazdów. Wykorzystał on pewne elementy dotychczas stosowanych modeli. Wypracowany został przez zespół w składzie: Jerzy Ekiert - Politechnika Lubelska, Barbara Wójtowicz - SITK /o Lublin, Władysław Skonecki - SITK /o Lublin. Model ten został następnie udoskonalony przez Krzysztofa Żabę - SITK /o Lublin. Opiera się on na zasadzie „ciągłości strugi”, w tym przypadku powołano się na podobieństwo do płynów i gazów. Jest to publikacja z 8 marca „Modele i symulacje zmienności potoków ruchu w przestrzeni dowolnej ilości skrzyżowań”.

W marcu poświęcimy też uwagę drogowym barierom ochronnym i temu, na ile przyjęły się nowe zasady ich projektowania oraz napiszemy o nowinkach w komunikacji publicznej, w tym o systemach autobusów sterowanych i wielkopojemnych (patrz: artykuły publikowane 16 i 17 marca).

Agnieszka Serbeńska

redaktor naczelna edroga.pl

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.