contentmap_plugin

edroga964W centrum Opola, na placu Mikołaja Kopernika, powstanie dwukondygnacyjny parking podziemny na 300 miejsc postojowych. Inwestycja, która ma jednocześnie stworzyć nową przestrzeń rekreacyjną, prowadzona będzie w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

12 sierpnia podpisany został protokół końcowy negocjacji pomiędzy miastem a firmą IGI Exclusive, reprezentującą właściciela Centrum Handlowego Solaris. Oprócz parkingu, zagospodarowana zostanie powierzchnia placu, powstanie obiekt handlowo – usługowy (rozszerzenie aktualnego C.H Solaris), nowy układ drogowy w tamtym rejonie. Umożliwi on wjazd i wyjazd z parkingu, włączenie się do ruchu w ul. Żeromskiego w obu kierunkach, a dodatkowo w rejonie ronda Pileckiego powstanie prawoskręt w ul. Żeromskiego.

– To milowy krok w zakresie inwestycji parkingowych dla Opola. Odpowiedzialny i aktywny samorząd powinien sięgać po takie narzędzia jak partnerstwo publiczno–prywatne – mówił Arkadiusz Wiśniewski, prezydent Opola.

Zgodnie z umową PPP, miasto ma doprecyzować warunki zagospodarowania powierzchni placu najpóźniej w terminie 4 miesięcy od podpisania umowy. Partner prywatny będzie zobowiązany do uwzględnienia tych wytycznych przy opracowaniu koncepcji inwestycji, przy założeniu, że koszty realizacji zakresu nie przekroczą limitów budżetowych.

Partner prywatny będzie też zarządzać parkingiem i pobierać wygenerowane z tego tytułu zyski przez 30 lat. Maksymalna opłata za miejsce parkingowe nie może być jednak wyższa niż stawki uchwalone przez radę miasta dla strefy „A” płatnego parkowania. Parking ma być dostępny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Faza przygotowania i realizacji inwestycji ma trwać maksymalnie 44 miesiące. Szacowana wartość nakładów to 100 mln zł na cały zakres inwestycji, 35 mln zł na parking podziemny oraz 6,8 mln zł na przebudowę układu drogowego.

Źródło: UM Opole

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.