Wagi dla inspektorów transportu drogowegoKontrole przeładowanych samochodów ciężarowych będą skuteczniejsze. Inspekcja Transportu Drogowego na własność otrzyma wagi, które obecnie należą do wojewodów.

Pieniądze na utrzymanie i naprawę stacjonarnych wag do kontroli pojazdów będą pochodziły z budżetu państwa z części podlegającej ministrowi do spraw transportu. Takie zmiany wprowadza nowelizacja ustawy o transporcie drogowym, która wejdzie w życie 22 września.

Stacjonarne wagi wykorzystywane są przy kontroli przewozów po drogach krajowych. Za ich pomocą wykrywane są na przykład przeładowane ciężarówki, których nacisk osi na jezdnię niszczy jej nawierzchnię.

Więcej: Łukasz Kuligowski/ Dziennik Gazeta Prawna z 2010-09-09

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.