edroga6558 grudnia ub.r. miejscy drogowcy oraz policja rozpoczęli kontrole jeżdżących po stolicy ciężarówek. W ciągu 10 miesięcy przeprowdzono 838 kontroli i wydano 174 decyzje nakładające kary o łącznej kwocie ok. 900 tys. zł. Pieniądze będą przeznaczone m.in. na remonty dróg zniszczonych przez przeciążone pojazdy.

Podczas kontroli sprawdzane są m.in. masa, naciski osi i wymiary pojazdu, a także dokumenty pojazdu oraz ładunku. Pojazdy są ważone przy użyciu specjalistycznego sprzętu. Każda kontrola odbywa się w obecności funkcjonariusza policji, który ma uprawnienia do ukarania kierowcy mandatem za ewentualne wykroczenia.

Najważniejszym efektem tych działań jest zauważalnie mniejsza liczba ciężarówek, w których stwierdzane jest znaczące przekroczenia norm – masy, nacisku osi i wymiarów pojazdu. Regularnie ujawniane naruszenia dotyczą przekroczenia dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu oraz nacisku na jedną oś. Kary wynoszą tutaj – w zależności od skali przekroczenia – 500 zł, 2 tys. zł lub nawet 15 tys. zł. Przewoźnicy karani są także za brak stosownych zezwoleń. Tutaj kary to 1,5 tys. i 5 tys. zł (w zależności od kategorii zezwolenia).

Źródło: ZDM w Warszawie

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.