edroga9641 kwietnia został otwarty po rozbudowie parking P&R Metro Stokłosy. Na czterech poziomach zaparkuje tu prawie 400 samochodów i 20 rowerów.

 

Po rozbudowie jest na nim prawie cztery razy więcej miejsc. Wygodnie zaparkują tu 393 samochody, z czego 6 na miejscach oznakowanych kopertą dla osób niepełnosprawnych. Ponadto na P&R Metro Stokłosy znalazły się stojaki, do których można przypiąć 20 rowerów. Na parkingu funkcjonuje bezobsługowy system pobierania opłat.

Koszt rozbudowy obiektu wyniósł ponad 16,5 mln zł. Inwestycję współfinansowała Unia Europejska w kwocie ponad 12 mln zł.

Zarząd Transportu Miejskiego jeszcze w tym roku planuje wprowadzenie na pozostałych parkingach Park&Ride, działających jako stałe, bezobsługowego systemu pobierania opłat. Nowa infrastruktura pozwoli dokładniej sprawdzić czy kierowcy pozostawiający samochody posiadają zwalniający z opłaty bilet komunikacji miejskiej i umożliwi zdalną obsługę parkingów. Koszt inwestycji to około 9,6 mln złotych.
 
Parking P&R Stokłosy jest 14. obiektem działającym w ramach systemu „Parkuj i Jedź”. 7 parkingów jest wielopoziomowych, a kolejnych 7 - naziemnych. Na wszystkich parkingach znajduje się łącznie 4218 miejsc. Średnie zapełnienie parkingów w dzień roboczy wynosi ponad 70 proc., a tych zlokalizowanych w pobliżu linii metra dochodzi do 100 proc.

Projekt „Budowa parkingów strategicznych „Parkuj i Jedź” (Park&Ride) – II etap” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Źródło: UM Warszawa

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.