edroga102Mieszkańcy Warszawy złożyli 2324 projekty do budżetu partycypacyjnego na 2016 rok. Na projekty zaproponowane przez mieszkańców stolicy w drugiej edycji budżetu jest ponad 51 milionów złotych. Za dwa lata ma to być już 100 mln zł.

- Liczba zgłoszonych projektów świadczy o tym, że warszawiacy ponownie zaangażowali się w proces decydowania o lokalnych wydatkach stolicy. Ponad 2300 projektów to więcej niż w zeszłym roku, to rekord wśród polskich miast - powiedziała prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz.

17 lutego o północy skończyło się składanie projektów do warszawskiego budżetu partycypacyjnego. Większość projektów spłynęła w dwa ostatnie dni. Jeszcze w niedzielę po południu zgłoszonych było tylko 290 projektów, natomiast ostateczna ich liczba, zarówno tych papierowych, jak i elektronicznych, wyniosła 2324. Jest to o 88 projektów więcej niż w zeszłym roku.

W najbliższych dniach wszystkie projekty zostaną wprowadzone do elektronicznego systemu, a dzielnicowi koordynatorzy ds. budżetu partycypacyjnego będą kontaktować się z autorami projektów, którzy popełnili w nich błędy.

Projekty można przeglądać w elektronicznym systemie, można również wysłać pytanie do autora albo propozycję zmian w projekcie. Od 27 lutego do 22 marca 2015 r. odbędą się publiczne dyskusje nad zgłoszonymi pomysłami, po których autorzy będą mogli, dzięki uwagom mieszkańców, udoskonalić swój projekt. Do 1 kwietnia potrwa wybór projektów do etapu weryfikacji szczegółowej (preselekcja). Weryfikacja szczegółowa zakończy się 22 maja.

Finałem będzie głosowanie w drugiej połowie czerwca, w efekcie którego zostaną wybrane projekty do realizacji w kolejnym roku budżetowym. Głosować będzie mógł każdy mieszkaniec Warszawy, drogą elektroniczną, osobiście lub korespondencyjnie w jednej wybranej przez siebie dzielnicy. Do 10 lipca br. zostaną ogłoszone projekty przeznaczone do realizacji.

Źródło: UM Warszawa

Drogowe projekty obywatelskie

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.