poland 910497 960 720W przyszłym roku w stolicy zostanie zrealizowanych 850 projektów na łączną kwotę ponad 62 milionów złotych.

 

Stolica rozwija się dzięki aktywnym mieszkańcom, którzy ożywiają i integrują lokalne społeczności. Efekty pomysłów warszawiaków widać w całym mieście. Dzięki nim powstały nowe ścieżki rowerowe, siłownie plenerowe, place zabaw dla dzieci, czy nowe nasadzenia zieleni. Mieszkańcy zgłosili do tej pory ponad 12 tys. projektów, z których realizowanych jest lub będzie ponad 3 tysiące, których budżet wyniesie ponad 260 mln zł. - Pięć edycji budżetu partycypacyjnego pokazało, że Warszawa jest bliska swoim mieszkańcom, że chcą oni współuczestniczyć w tworzeniu i zmienianiu miasta, czują się za nie współodpowiedzialni – mówi Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent stolicy.

- Zdajemy sobie sprawę, że ten partycypacyjny mechanizm trzeba udoskonalać. Rozpoczęliśmy pracę nad kolejną edycją wsłuchując się w uwagi i postulaty mieszkańców zgłaszane w trakcie konsultacji społecznych czy ewaluacji. Przed nami również duże wyzwanie związane z dostosowaniem przyszłego budżetu partycypacyjnego do wymogów nowych przepisów – mówi Justyna Piwko, koordynatorka stołecznego budżetu.

5. edycja budżetu partycypacyjnego w liczbach
W ramach 5. edycji budżetu partycypacyjnego do podziału było ponad 64 miliony złotych. Mieszkańcy zgłosili 2 433 projekty, do etapu głosowania zostało zakwalifikowanych 1 628 projektów dotyczących 18 dzielnic. Głosowało blisko 90 tys. warszawiaków. Zrealizowanych będzie 850 projektów na łączną kwotę 62 348 896 zł. W sumie oddanych zostało 89 807 głosów: 95% elektronicznie, 5% z wykorzystaniem papierowych kart. 61% osób głosujących stanowiły kobiety, a 39% mężczyźni. Najczęściej głosowały osoby w wieku pomiędzy 35 a 44 rokiem życia. Udział grup wiekowych 25-34 lata i 35-44 lata w strukturze głosujących stanowił 58%. Największe zainteresowanie głosowaniem odnotowano na Białołęce. W głosowaniu wzięło udział 76 mieszkańców dzielnicy na 1000. Na kolejnych miejscach pod względem zainteresowania znalazł się Mokotów i Wilanów. Większość głosów na projekty we wszystkich dzielnicach została oddana z wykorzystaniem elektronicznego narzędzia do głosowania. Najwięcej pomysłów trafiło do realizacji w dzielnicy Bielany (83), najmniej w Wesołej (13). Obszarem lokalnym o największej liczbie zwycięskich projektów (22) jest Włochy Okęcie. Pomysłem o największej liczbie zdobytych głosów było „Zielony chodnik między Saską Kępą a Gocławiem”, które uzyskało 3 390 głosy.

• 83 - największa liczba pomysłów wybranych do realizacji (Bielany),
• 510 - liczba mieszkańców, których pomysły zostaną zrealizowane,
• 3390 - największa liczba głosów oddanych na jeden pomysł (Praga-Południe – Zielony chodnik między Saską Kępą a Gocławiem),
• 809 509 zł - najdroższy pomysł wybrany do realizacji (Bemowo – Park Górczewska - remont i przebudowa alejek etap II),
• 73 352 zł - średni koszt realizacji zwycięskiego pomysłu.

Stan realizacji projektów z pierwszej edycji wynosi 97%, z drugiej – 93%, a z trzeciej – 86%. Czwarta edycja realizowana jest obecnie.

Źródło: UM Warszawa

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.