edroga10088 kwietnia br. w stolicy rozpoczną się badania ankietowe oraz pomiary ruchu pojazdów i liczby pasażerów komunikacji miejskiej. Warszawskie Badanie Ruchu będzie pierwszym od 10 lat tak kompleksowym badaniem zachowań komunikacyjnych mieszkańców Warszawy.

 

Badania ruchu w Warszawie były prowadzone w latach 1969, 1980, 1993, 1998 i 2005. Warszawskie Badanie Ruchu 2015 rusza 8 kwietnia, a zakończy się 27 czerwca. Przez ten czas zebrane zostaną informacje o sposobach podróżowania po mieście przez warszawiaków a także dane o ruchu pojazdów (z uwzględnieniem podziału na rowery, motocykle, samochody osobowe, dostawcze, ciężarowe, autobusy).

Komputerowy model ruchu
Na tej podstawie, z wykorzystaniem danych z innych badań (m.in. o podróżach mieszkańców województwa oraz ruchu na pozawarszawskich odcinkach dróg krajowych i wojewódzkich) zbudowany zostanie tzw. komputerowy model ruchu dla obszaru całej aglomeracji warszawskiej. Obecnie używany model wykorzystuje dane zebrane 10 lat temu w Warszawskim Badania Ruchu 2005. Taki model pozwala na przygotowywanie różnego rodzaju analiz i prognoz ruchu w opracowaniach, planach i projektach dotyczących rozwoju systemu komunikacyjnego w mieście. Za pomocą modelu można np. sprawdzić jak będą wykorzystywane planowane drogi lub linie tramwajowe, jakie ich trasy będą najlepsze, jak dana inwestycja wpłynie na czasy podróżowania, ruch na innych ulicach i liczbę pasażerów w innych środkach komunikacji. Model pokazuje też gdzie pojadą kierowcy po zamknięciu jakiejś drogi na czas remontu i którędy można poprowadzić objazdy. Pozwala także na ocenę, czy nowe inwestycje komunikacyjne spełniły swoje zadania bo można na jego podstawie zbadać, jak są wykorzystywane nowe trasy ale również daje możliwość sprawdzenia, jak rozkładałby się ruch drogowy gdyby takiej inwestycji nie było. Po raz pierwszy przygotowany będzie także model ruchu rowerowego.

Dzienniczek podróży
WBR 2015 to tak naprawdę kilka różnego rodzaju badań. Najistotniejszą częścią będą badania ankietowe mieszkańców Warszawy prowadzone w losowo wybranych gospodarstwach domowych. Badacze przepytają 17 tys. osób, zarówno dorosłych, młodzież, jak i dzieci (od 6 roku życia).
Ankieterzy wypełnią z mieszkańcami „dzienniczek podróży” i zapytają o to, jak poruszali się po mieście w dniu poprzedzającym wywiad (lub w czwartek w przypadku wywiadów prowadzonych w soboty). Badanie jest dobrowolne i anonimowe, respondenci będą pytani m.in. o liczbę podróży w ciągu doby, cel podróży, powód podróży, czas trwania, sposób podróżowania. W tego typu badaniu szczególnie ważne jest dokładne podanie czasu podróży i miejsca docelowego, bo im dokładniejsze będą zebrane informacje, tym lepszy będzie zbudowany model ruchu.   

Policzone pojazdy i pasażerowie
Drugą częścią WBR jest pomiar ruchu drogowego, czyli liczby poruszających się pojazdów. Pomiary będą prowadzone od wtorku do czwartku, pojazdy będą liczone w ponad 200 punktach na granicy aglomeracji, na granicy Warszawy, w centrum miasta, na ulicach przecinających średnicową linię kolejową od Piastowa do Halinowa i na mostach. Poza tym badacze policzą pasażerów w metrze, tramwajach, autobusach i pociągach SKM, WKD oraz Kolei Mazowieckich - łącznie w 130 punktach zlokalizowanych podobnie jak na drogach, a także pasażerów pociągów dalekobieżnych na Dworcach Wschodnim, Centralnym i Zachodnim. Kolejnym elementem WBR będą badania ankietowe pasażerów autobusów komunikacji regionalnej i ruchu pojazdów ciężarowych. Z badań i pomiarów zostaną wyłączone okresy długich weekendów majowego i czerwcowego oraz pisemnych matur z polskiego, angielskiego i matematyki.

Badanie zakończy się 27 czerwca, a wyniki zostaną opublikowane w listopadzie. Model ruchu będzie gotowy do końca maja 2016 roku. Warszawskie Badanie Ruchu 2015 wykona wybrane w przetargu konsorcjum, którego liderem jest instytut badawczy PBS, w skład którego wchodzą ponadto Politechniki Warszawska i Krakowska. Za WBR 2015 miasto zapłaci ponad 1,8 mln zł.

Źródło: UM Warszawa

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.