moneyGdańsk dostanie kolejne unijne dofinansowanie: 15,5 mln zł na budowę węzłów integracyjnych Rębiechowo i Osowa (wraz z Gminą Żukowo), a także 26,3 mln zł na rozbudowę węzłów integracyjnych Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz i budowę tras dojazdowych do węzłów PKM i SKM.

- Od lat namawiamy i zachęcamy gdańszczan do korzystania z komunikacji zbiorowej, a także z bardziej ekologicznych sposobów przemieszczania się niż własny samochód. Powstają nowe trasy tramwajowe, trasy rowerowe i związana z nimi infrastruktura. Dzięki uzyskanym z RPO pieniądzom uda się poszerzyć tę sieć o kolejne ważne elementy – mówi  Aleksandra Dulkiewicz, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki gospodarczej.

W ramach węzła przesiadkowego w Rębiechowie Gdańsk wybuduje parking na 387 miejsc postojowych oraz zainstaluje monitoring. Przez partnera projektu, gminę Żukowo, rozbudowane zostaną drogi dojazdowe (rowerowe oraz dla samochodów i transportu zbiorowego), ulice: Akacjowa (ok. 750 m), Słoneczna (ok. 2,4 km) oraz Czaple (ok. 800 m). Trasy rowerowe powstaną na trasie z miejscowości Leźno, Lniska, Chwaszczyno, Banino, Pępowo do nowego węzła w Rębiechowie. Łącznie powstanie prawie 26 km tras rowerowych.

- Natomiast węzeł integracyjny w Gdańsku Osowie stworzy sprawny i funkcjonalny system obsługi transportowej w rejonie dzielnicy Osowa i wschodniej części gminy Żukowo, z wykorzystaniem dostępu do linii PKM dla transportu zbiorowego, rowerów, samochodów osobowych i pieszych – wyjaśnia Marcin Dawidowski, dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych w gdańskim magistracie.

Utworzenie węzła zostanie zrealizowane przez połączenie ul. Barniewickiej z ul. Letniskową, przebudowę układu pętli autobusowej i budowę parkingów przy przystanku PKM. Parkingi będą dysponować 40 miejscami dla samochodów osobowych i 100 dla rowerów.

Drugi z dofinansowanych projektów dotyczy rozbudowy węzłów Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz budowy trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska. W ramach tego projektu powstaną trasy rowerowe usprawniające dojazd do węzłów:

Węzeł integracyjny Gdańsk Główny:
- Wały Jagiellońskie i Hucisko - od ul. Elżbietańskiej (0,7 km),
- Podwale Przedmiejskie - od ul. Okopowej do ul. Elbląskiej (1,9 km),
- ul. Kartuska – odc. od ul. Łostowickiej do ul. Źródlanej (3,0 km) - odcinek dolny.
 
Węzeł integracyjny Gdańsk Wrzeszcz:
- ul. Jaśkowa Dolina - od ul. Matejki do al. Grunwaldzkiej (0,2 km),
- ul. Jaśkowa Dolina - przystanek Na Wzgórzu (0,1 km),
- ul. Dmowskiego - od al. Grunwaldzkiej do PKP Wrzeszcz (0,3 km),
- al. Grunwaldzka - strona zachodnia od ul. Do Studzienki do ul. Szymanowskiego (1,8 km),
- al. Legionów po stronie północno-wschodniej na odcinku od ul. Kościuszki do placu Komorowskiego (0,6 km),
- al. Grunwaldzka - strona wschodnia od ul. Braci Lewoniewskich do ul. Kołobrzeskiej (1,5 km),
- ul. Kołobrzeska – odc. od al. Grunwaldzkiej do al. Rzeczpospolitej (1,1 km),
- Jana Pawła II - od ul. Czarny Dwór do al. Rzeczpospolitej (1,9 km).
 
Kolejny element to trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska:
- ul. Potokowa - odc. od PKM Brętowo do ul. Słowackiego (0,8 km),
- ul. Budowlanych – odc. od ul. Nowatorów do PKM Matarnia (1,3 km),
- ul. Nowatorów od. Ul Kartuskiej do ul. Budowlanych (1,3 km),
- dojazd do PKM Kiełpinek od kładki nad obwodnicą do ul. Szczęśliwej (0,6 km),
- al. Grunwaldzka - strona wschodnia od ul. Pomorskiej do ul. Bitwy Oliwskiej (0,5 km),
- ul. Kartuska – odc. od ul. Łostowickiej do ul. Źródlanej (3,0 km) - odcinek górny.
 
Projekt obejmuje też utworzenie na terenie Gdańska parkingów rowerowych kubaturowych, na ok. 500 miejsc w lokalizacjach Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz, budowę nowych wiat na przystankach autobusowych i tramwajowych na węźle integracyjnym Gdańsk Główny, budowę naziemnego przejścia dla pieszych z dworca PKP w stronę City Forum na węźle integracyjnym Gdańsk Główny, budowę miejsc postojowych w systemie Kiss&Ride w lokalizacjach: Gdańsk Główny (10 miejsc postojowych) i Gdańsk Wrzeszcz (15 miejsc postojowych), a także zakup i montaż tablic systemu informacji pasażerskiej w obu lokalizacjach.
 
Oba dofinansowane projekty będą realizowane etapami, jednak całość prac musi zakończyć się najpóźniej do końca 2020 roku.

Źródło: UM Gdańsk

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.