edroga993Konin, Leszno i Gniezno zrealizują projekty w ramach tzw. Obszarów Strategicznej Interwencji (OSI), dotyczące transportu miejskiego, na które otrzymają wsparcie w wysokości ponad 48,6 mln zł. Prace obejmą rozbudowę i modernizację infrastruktury transportu publicznego.

Konin pozyskał wsparcie w wysokości ponad 23 mln złotych na „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI”. W ramach przedsięwzięcia m.in. zakupionych zostanie 8 niskoemisyjnych autobusów, wybudowane zostaną drogi rowerowe na terenie KOSI, utworzonych zostanie 15 punktów przesiadkowych typu bike&ride i uruchomiona zostanie wypożyczalnia rowerów miejskich. – Ważnym efektem realizacji projektu będzie spadek emisji gazów cieplarnianych – powiedział Prezydent Józef Nowicki.

Wagę korzystania ze strategii niskoemisyjnych podkreślał też Łukasz Borowiak, prezydent Leszna. Promocja czystego transportu to główny cel projektu Leszna,które dzięki przyznanym środkom m.in. zakupi 8 autobusów elektrycznych o pojemności 70 osób, wybuduje 2 pętle autobusowe oraz zainstaluje w autobusach biletomaty mobilne. Leszno otrzymało na to przedsięwzięcie dofinansowanie w wysokości prawie 14 mln złotych.

Z kolei Miejskie Przedsiębiorstwo Transportowe w Gnieźnie realizować będzie projekt budowy systemu integrującego transport publiczny z gminami ościennymi. – Ważnym elementem projektu jest przebudowa zajezdni, której parametry zostaną dostosowane do najbardziej rygorystycznych wymogów środowiskowych – podkreślił Piotr Stasiak, prezes zarządu MPK w Gnieźnie. Projekt zakłada modernizację elewacji oraz wymianę źródeł ciepła w celu eliminacji paliw stałych, a także zakup 12 autobusów spełniających normę emisji spalin Euro 6, z klimatyzowanymi przedziałami dla kierowcy i pasażerów.

OSI ośrodków subregionalnych to dodatkowe koperty finansowe przewidziane w ramach WRPO 2014+ na przedsięwzięcia związane z eliminowaniem barier rozwojowych miejskich obszarów funkcjonalnych: Piły, Konina, Leszna i Gniezna. Wysokość puli środków dla poszczególnych OSI została wyznaczona na podstawie liczby mieszkańców tych obszarów. Łącznie pula środków przyznanych dla OSI w ramach WRPO 2014+ wynosi ok. 99,2 mln euro (w tym ok. 88 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a 11,2 mln euro z Europejskiego Funduszu Społecznego).

Dotychczas Zarząd Województwa Wielkopolskiego wybrał projekty na łączną kwotę dofinansowania ponad 270 mln zł.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.