image002Pod koniec ubiegłego roku przedstawiciele Wrocławia i Poznania podpisali z Centrum Unijnych Projektów Transportowych umowy o dofinansowanie budowy nowych linii tramwajowych.

 

Wrocław

Ponad 200 mln zł z Programu Infrastruktura i Środowisko miasto przeznaczy na budowę dwóch nowych tras tramwajowych i jednej autobusowo-tramwajowej.

Inwestycje zostały podzielone na dwa projekty. W ramach pierwszego miasto zbuduje wydzieloną (odseparowaną od ruchu samochodów) trasę autobusowo-tramwajową łączącą osiedle Nowy Dwór z centrum Wrocławia. Linia będzie przebiegać przez osiedla: Przedmieście Świdnickie, Szczepin, Muchobór Mały i Nowy Dwór. Długość nowej trasy wyniesie około 6,8 km. Koszt inwestycji to około 250 mln zł. UE dołoży prawie 110 mln zł. Trasa ma być gotowa w 2020 r.

Drugi projekt obejmuje budowę dwóch tras tramwajowych i jest jednym z etapów realizowanego przez miasto programu „Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu”. Pierwsza trasa będzie przebiegać ul. Hubską na odcinku od ul. Glinianej do ul. Dyrekcyjnej. Nowy odcinek zepnie sieć trzech tras tramwajowych. Jego długość wyniesie niecały 1 km. Druga trasa zostanie poprowadzona wzdłuż ul. Popowickiej – Starogroblowej – Długiej (od ul. Milenijnej do ul. Jagiełły) i będzie mieć 3,8 km długości. Wartość projektu to blisko 160 mln zł, a dofinansowania unijnego ponad 96 mln zł. To niejedyne inwestycje we wrocławską komunikację miejską, które dostały dofinansowanie z UE w ostatnich miesiącach. W czerwcu została podpisana umowa o dofinansowanie zakupu przez MPK Wrocław 56 nowoczesnych, wieloczłonowych tramwajów. W tym przypadku dotacja wyniosła prawie 160 mln zł. Jeśli chodzi o okoliczne gminy to również w czerwcu gmina Siechnice dostała 1,5 mln zł na budowę centrów przesiadkowych w Siechnicach i Świętej Katarzynie. Powstaną one przy planowanych do modernizacji stacjach kolejowych.

Program Infrastruktura i Środowisko to 115 mld zł z UE na najważniejsze w kraju inwestycje infrastrukturalne, m.in. kolejowe, drogowe, energetyczne czy środowiskowe. W województwie dolnośląskim z POIiŚ dofinansowano już 97 projektów kwotą 5,6 mld zł. Oprócz inwestycji z zakresu transportu publicznego to m.in. fragmenty dróg ekspresowych S3, S5, obwodnica Wałbrzycha, gazociągi Lwówek-Odolanów i Czeszów-Wierzchowice. – W przyszłym roku planujemy kolejne umowy we wszystkich sektorach. Dofinansujemy m.in. budowę odcinka S3 Legnica – Lubawka – zapowiedział minister Słowik.

Poznań

Prawie 110 mln zł z UE dostanie Poznań na budowę nowej linii tramwajowej. Inwestycja będzie gotowa w 2022 r.

Najważniejszym elementem inwestycji jest budowa linii tramwajowej od istniejącej pętli Wilczak do osiedla Naramowice. Powstanie również wiadukt tramwajowy nad ul. Lechicką, parkingi rowerowe, a na przystankach zostanie zamontowany monitoring. Długość nowej linii wyniesie prawie 3,3 km. Koszt przedsięwzięcia to ponad 264 mln zł. Unia dołoży prawie 110 mln. - Dobra infrastruktura komunikacyjna to zdrowy kręgosłup miasta, dlatego podpisanie umowy to dla nas wszystkich wielka rzecz – powiedział wojewoda Zbigniew Hoffmann. – To już kolejne dofinansowanie, które trafi do Poznania.

- Dla Poznania, oprócz tej umowy, zagwarantowaliśmy już dofinansowanie dla 6 inwestycji z zakresu transportu publicznego. Obejmują one zakup nowych tramwajów i modernizację prawie 12 km linii – poinformował wiceminister rozwoju Witold Słowik.

Do tej pory w województwie wielkopolskim dofinansowano z POIiŚ już 124 projekty kwotą 4,6 mld zł. Oprócz inwestycji z zakresu transportu publicznego to m.in. odcinki ekspresowej S5 czy obwodnice Ostrowa Wielkopolskiego i Jarocina w ciągu S11. W 2018 planowane jest podpisanie kolejnych umów w różnych sektorach, m.in. z zakresu gospodarki wodno-ściekowej w Turku, Wolsztynie, Wągrowcu i Kępnie.

Źródło: CUPT

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.