autos 182795 960 720Na Klecinie, Osobowicach i dwa przy ul. Kosmonautów – we Wrocławiu powstaną cztery nowe parkingi typu park&ride. Jest zielone światło prezydenta Wrocławia dla przetargu na budowę.

 

"Parkuj i Jedź" (ang. Park&Ride, P&R) to parkingi zlokalizowane w pobliżu przystanków i węzłów przesiadkowych. Takie rozwiązanie przeznaczone jest dla osób, które łączą podróż samochodem i komunikacją publiczną.
We Wrocławiu obecnie funkcjonują łącznie 24 parkingi, które wpisują się w ideę park&ride. W sumie do dyspozycji kierowców jest około 1450 miejsc postojowych przy węzłach komunikacyjnych, pętlach i stacjach PKP.

Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk zdecydował o budowie kolejnych 4 miejsc postojowych tego typu. Jeden parking ma powstać przy pętli tramwajowej na Klecinie. Kierowcy będą mieć do dyspozycji 69 miejsc. Parkingi powstaną także w rejonie przystanków tramwajowych „Kamiennogórska” przy ul. Kosmonautów (57 miejsc), rozbudowany zostanie ten przy przystankach „Fieldorfa” przy Kosmonautów (49 miejsc) oraz w rejonie stacji PKP Wrocław Osobowice (28 miejsc).

Ogłoszenie przetargu planowane jest jeszcze w tym roku. Według harmonogramu Wrocławskich Inwestycji prace projektowe będą trwały do 3 kwartału 2020 roku, natomiast same roboty do połowy 2021 roku.

Trzy z tych parkingów będą działały na zasadach kontrolowanego dostępu, polegającej na wpuszczaniu na parking wyłącznie stałych użytkowników wrocławskiej komunikacji zbiorowej. Czwarty parking przy stacji Wrocław Osobowice – będzie otwarty dla wszystkich.

Zadanie jest współfinansowane z RPO Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Źródło: UM Wrocław

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.