contentmap_plugin

dom autoUlica św. Antoniego we Wrocławiu, położona w bardzo atrakcyjnej lokalizacji, w pobliżu Rynku, wielu zabytków, kawiarni, pubów i klubów, obecnie pełni raczej funkcję... parkingu. Władze miasta chcą to zmienić i zwrócić ulicę mieszkańcom.

Projekt, który zostanie zrealizowany na ulicy św. Antoniego, zakłada stworzenie wysokiej jakości przestrzeni dla mieszkańców i turystów oraz poprawę bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów. W efekcie ma być bezpieczniej, przyjemniej i bardziej estetycznie.

Twórcy projektu postawili przede wszystkim na uspokojenie ruchu samochodowego. W miejscach, gdzie obecnie parkują auta, ustawione zostaną podwyższenia, na których znajdą się elementy małej architektury. Ponadto ich układ spowoduje, że ulica przestanie być atrakcyjnym dla kierowców skrótem.

Ciekawym rozwiązaniem na odnowionej ulicy św. Antoniego będą sześciany edukacyjne, na których przedstawiona będzie historia tej ulicy oraz ciekawe, archiwalne zdjęcia. Nie zabraknie tu również zieleni.

Na realizacji projektu skorzystają nie tylko mieszkańcy, ale również właściciele lokali usługowych zlokalizowanych w budynkach przy ulicy św. Antoniego. Stworzenie przyjaznej przestrzeni wpłynie na zwiększenie atrakcyjności miejsca, pociągając za sobą dalszy rozwój bazy usługowej.   

Przetarg na wykonawcę projektu ma zostać ogłoszony 4 marca. Zwycięska firma na jego realizację będzie miała czas do końca czerwca tego roku.

Podobne rozwiązania uspokojenia ruchu na ulicy realizowane w innych miastach polskich i zagranicznych odnoszą sukces przede wszystkim ze względu na zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników oraz wykreowanie nowej jakości przestrzeni publicznej.  

***

Konsultacje społeczne w ramach realizacji projektu „uspokojenia ruchu poprzez budowę wsyp bocznych i zmianę organizacji ruchu docelowego na ulicy św. Antoniego we Wrocławiu” odbyły się 13 listopada ub.r. Na spotkanie przybyli mieszkańcy nieruchomości znajdujących się przy ulicy św. Antoniego, właściciele lokali gastronomicznych, przedstawiciele stowarzyszeń miejskich oraz użytkownicy. Proponowane rozwiązania w zakresie budowy wysp bocznych, wprowadzenia esowania ruchu pojazdów samochodowych, a także ograniczenie miejsc postojowych zostały przyjęte pozytywnie przez uczestników spotkania.

Źródło: UM Wrocław

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.