accidentUrząd Miejski we Wrocławiu poszerzył zakres danych zawartych w Systemie Informacji Przestrzennej Wrocławia. Na nowej mapie Geoportalu można sprawdzić, gdzie dochodzi do kolizji i wypadków drogowych. Mapa powstała dzięki współpracy z Komendą Wojewódzką Policji we Wrocławiu, a pokazywane dane obejmują okres od 2013 do połowy 2019 r.

 

Mapa wypadków i kolizji jest podzielana na lata, poczynając od 2013 r. Każdy rok jest podzielony na 6 warstw. Są to m.in. informacje o miejscach zdarzeń z udziałem pieszych, dzieci, rowerzystów, pojazdów komunikacji miejskiej, poszkodowanymi oraz warstwa prezentująca dane o wszystkich wypadkach i kolizjach odnotowanych w danej lokalizacji.

Informacje statystyczne o uczestnikach wydarzenia są dostępne po identyfikacji konkretnego punktu.

Dodatkowo prezentowane są warstwy:
- miejsca niebezpieczne (miejsca, w których doszło do co najmniej jednej ofiary śmiertelnej lub więcej niż jedna ofiara była: ciężko ranna, dzieckiem lub pieszym),
- szczegóły zdarzenia (mozna tu zapoznać się ze szczegółowymi informacjami o przyczynach wydarzenia, rodzaju i stanie nawierzchni, oznakowaniu, sygnalizacji, warunkach atmosferycznych oraz uczestnikach wypadków/kolizji).

Mapa wypadków i kolizji jest wizualizacją danych pobieranych, dzięki współpracy z Komendą Wojewódzką Policji we Wrocławiu, z policyjnego Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji Drogowych (SEWIK).

Źródło: UM Wrocław

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.