image011Średnio o dwa kilometry na godzinę przyśpieszyły tramwaje we Wrocławiu. Jest to efekt działań jakie zostały przeprowadzone w mieście. Jak twierdzą urzędnicy, będzie jeszcze lepiej.

Na poprawę sytuacji wpłynęło kilka czynników: system ITS, budowa przystanków podwójnych i wiedeńskich, modernizacja torów i likwidacja barier, np. lewoskrętów dla samochodów.

W oparciu o opinie ekspertów transportu publicznego w ostatnich miesiącach we Wrocławiu prowadzono prace zmierzające do osiągnięcia dwóch efektów: przyspieszenia prędkości tramwajów na trasach dowożących mieszkańców do centrum oraz zwiększeniu dostępności transportu w centrum.

System transportu podzielony na dwie części. Pierwsza to strefa dojazdowa, a więc wszystkie trasy tramwajowe biegnące promieniście w kierunku centrum do pętli na obrzeżach układu transportowego, związane najczęściej z dużymi skupiskami mieszkaniowymi. Druga to obszar centralny wyznaczony linią 0. Jest to wnętrze staromiejskiego centrum miasta z gęsto usytuowanymi przystankami i sygnalizacjami świetlnymi.

We Wrocławiu system ITS funkcjonuje już na ponad 150 skrzyżowaniach. Sygnalizacje świetlne podłączone do ITS leżą zarówno w obszarze centralnym, jak i w strefie dojazdowej. Wszystkie tramwaje są wyposażone w urządzenia do komunikacji z systemem ITS. Każde skrzyżowanie odbiera sygnały wysyłane z pojazdu transportu publicznego informujące o kierunku jazdy, numerze linii, zgodności z rozkładem jazdy. Na tej podstawie oraz analizując ruch innych pojazdów system ITS dobiera czas trwania poszczególnych świateł.

W samym centrum poprawa komunikacji tramwajowej polega na zmniejszaniu odległości między przystankami i lepszym skoordynowaniu przesiadek. Jednak w tym rejonie następuje duża kumulacja tramwajów na skrzyżowaniach. ITS może wstrzymać samochody, które jadą kolizyjnie do tramwajów, tylko na jeden cykl. To powoduje, że tramwaje poruszają się wolniej. W zależności od kierunku czas przejazdu przez ten rejon waha się od 8 do 12 minut. Inaczej jest w strefie dojazdowej. Średnia prędkość wynosi tam 20,5 km/h, a kilka miesięcy temu wskaźnik ten wynosił 19,2 km/h.

Źródło: miejski serwis internetowy wrocław.pl

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.