edroga234Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo, który biegnie przez pięć regionów będzie nadal promowany. Marszałkowie pięciu województw Polski Wschodniej podpisali porozumienie, na mocy którego będą nadal wspierać i finansować działania promocyjne. W sumie na rozwój tej marki oraz turystyki rowerowej na szlaku Green Velo w 2017 roku województwa wydadzą 550 tysięcy złotych.

Każde z województw przeznaczy 110 tys. na działania promujące Green Velo, z czego 80 tys. działania wspólne i 30 tys. działania regionalne. Dzięki tym środkom powstaną m.in. zaktualizowane dodruki map i folderów. Szlak już w tym roku był i jeszcze będzie promowany na targach turystycznych, zostaną też zorganizowane eventy promocyjne, będą aktualizowane profile społecznościowe, zostanie także przeprowadzona kampania reklamowa w prasie papierowej w tytułach specjalistycznych oraz w portalach dzienników lokalnych w całej Polsce.

- Zależy nam na rozwoju turystyki rowerowej w naszym regionie. Budowa szlaku Green Velo była doskonałym pomysłem na otwarcie nowych terenów naszego województwa dla ruchu turystycznego - powiedział marszałek województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl.

Podkarpacki odcinek Szlaku ma istotny wpływ na aktywizację gospodarczą i społeczną regionu. Świadczy o tym podwojona od 2015 roku liczba Miejsc Przyjaznych Rowerzystom.

- Szlak Green Velo stał się również inspiracją dla podkarpackich samorządów lokalnych i organizacji pozarządowych do rozbudowywania i wzbogacania go o nowe ścieżki rowerowe prowadzące do kolejnych atrakcji turystycznych na ich terenie. Samorządy starają się również o pozyskanie dodatkowych środków z programów finansowanych przez UE na rozbudowę infrastruktury turystycznej celem jej uatrakcyjnienia. Atrakcyjność tego produktu została zauważona również przez turystów z zagranicy, których liczba w ubiegłym roku wzrosła o 12% w naszym regionie - dodał Władysław Ortyl.

To właśnie województwo podkarpackie będzie odpowiadać za aktualizację i dodruki map oraz folderów dla całej trasy. Według podpisanego na rok 2017 porozumienia liderem, który organizuje koordynuję pracę pozostałych regionów będzie województwo lubelskie.

Oprócz działań wspólnych, które zostały określone zapisami umowy partnerskiej, równolegle prowadzone będę działania regionalne np. promocja szlaku podczas imprez dedykowanych rowerzystom m.in.: Bike Town w Przemyślu, Roztoczański Maraton Rowerowy Szlakiem Green Velo, Rajd Rowerowy Szlakiem Green Velo w Stalowej Woli, Maraton Cyklokarpaty, Puchar Świata Mediów w Kolarstwie Szosowym Podkarpackie 2017, Puchar Świata w Triathlonie Podkarpackie 2017, wizyty studyjne dla dziennikarzy i blogerów, warsztaty dla branży turystycznej mające na celu opracowanie konkretnych pakietów Green Velo i włączenie ich do oferty organizatorów i pośredników turystyki.

Podkarpacki odcinek Szlaku liczy 459 km długości. Ma istotny wpływ na aktywizację gospodarczą i społeczną regionu. Świadczy o tym podwojona od 2015 r. liczba Miejsc Przyjaznych Rowerzystom (2015 – 47 MPR, 2017 – 100 MPR), co z kolei oznacza że Szlak przynosi skonkretyzowane korzyści dla małych i średnich firm świadczących różnego rodzaju usługi dla turystów.

Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo liczy 2070 km, zaczyna się w Elblągu, a kończy w Końskich i przebiega przez pięć województw: Warmińsko - Mazurskie, Podlaskie, Lubelskie, Podkarpackie i Świętokrzyskie. Na trasie zlokalizowano 230 Miejsc Obsługi Rowerzystów oraz 580 Miejsc Przyjaznych Rowerzystom. Trasa prowadzi przez pięć parków narodowych i piętnaście parków krajobrazowych. Po drodze turysta może obejrzeć 400 zabytków. Na trasie ustawiono 7500 znaków drogowych. Koszt budowy trasy wyniósł około 275 mln złotych, zaś koszt jej promocji około 25 mln złotych.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.