edroga969Marszałek Władysław Ortyl oraz prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc podpisali porozumienie na wspólny bilet. To pierwszy krok do tego, aby mieszkańcy Rzeszowa i podmiejskich miejscowości mogli bez przeszkód przesiadać się z pociągów do autobusów. Zintegrowany Bilet Komunikacji Publicznej będzie wdrażany etapami. Do projektu mogą dołączyć inne samorządy.

Tadeusz Ferenc podkreślał, że głównym celem podpisywanego porozumienia jest dbałość o środowisko naturalne, czyli o czystość powietrza w mieście. - Chodzi o to, aby ludzie do miasta docierali środkami komunikacji miejskiej, w tym koleją, żeby było mniej samochodów. Nie tyle liczą się koszty, ile stan zdrowia naszych mieszkańców, dlatego podpisuję to porozumienie – mówił prezydent Ferenc.

- To kolejny etap poprawiania jakości transportu w naszym województwie – tak o nowym projekcie miasta i samorządu województwa mówił Władysław Ortyl. Marszałek tłumaczył, że przedsięwzięcie dotyczy w pierwszej kolejności Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, ale jest to projekt otwarty i mogą do niego dołączyć inne samorządy.- Rzecz jest nowa i zasługuje na szczególną uwagę. Będziemy się przyglądali temu projektowi. W pierwszym etapie będzie on dotyczył Rzeszowa oraz Boguchwały, Świlczy i Krasnego, tak żeby się przyjrzeć i sprawdzić jak system działa, jak funkcjonuje i później przystąpimy do kolejnych etapów – tłumaczył marszałek Ortyl, dodając, że cieszy się, iż z pierwszych rozwiązań dotyczących wspólnego biletu będzie można korzystać już na wakacjach.

Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego, Anna Kowalska tłumaczyła, że nowe rozwiązania dla podróżnych cenowo będą bardzo korzystne. - Proponujemy, żeby wspólny bilet był tylko o cztery złote droższy dla osoby dorosłej, aniżeli bilet sieciowy, który obowiązuje na linii miejskiej, a studenci będą dopłacać tylko dwa złote do biletu sieciowego – tłumaczyła dyr. ZTM Anna Kowalska.

Wicemarszałek Bogdan Romaniuk, odpowiedzialny w zarządzie województwa za kwestie dotyczące komunikacji, przekonywał, że wspólny bilet będzie częścią większego komunikacyjnego projektu. - Zarząd województwa złożył już wniosek do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, opiewający na ponad pół miliarda złotych na Miejską Kolej Aglomeracyjną. Gdy będzie już decyzja o dofinansowaniu kolei aglomeracyjnej, to dzisiejsza umowa na wspólny bilet bardzo dobrze wpisuje się w ten projekt – tłumaczył wicemarszałek Bogdan Romaniuk.

Informacje dotyczące wspólnego biletu

Wspólne działania marszałka województwa i prezydenta Rzeszowa mają doprowadzić do wdrożenia zintegrowanego elektronicznego biletu w miejskim transporcie autobusowym oraz kolejowym. Porozumienie jest otwarte i może do niego przystąpić każdy samorząd deklarujący chęć integracji systemowej oraz wdrożenia zintegrowanego elektronicznego biletu.

W imieniu województwa podkarpackiego główne działania w danym zakresie będą realizowane przez Operatora, który świadczy obecnie usługi przewozowe na terenie województwa, tj. spółkę Przewozy Regionalne. Wspólne bilety będą emitowane przez miasto Rzeszów.

Kolejnym krokiem będzie podpisanie umowy pomiędzy operatorem przewozów na terenie województwa, tj. spółką Przewozy Regionalne, a Zarządem Transportu Miejskiego w Rzeszowie. Podpisana umowa pozwoli na wdrożenie w pierwszej kolejności od wakacji 2017 r. - biletu zintegrowanego na Rzeszowskiej Karcie Miejskiej. Będzie on obowiązywał w miejskich autobusach oraz pociągach Przewozów Regionalnych. Wdrażanie zostało podzielone na dwa etapy:

1. etap, bilet będzie obowiązywał na obszarze ograniczonym stacjami: Rzeszów Główny - Babica Kolonia (w Boguchwale), Rzeszów Główny – Trzciana (w Świlczy), Rzeszów Główny – Strażów (w Krasnem).

2. etap (nastąpi po upływie około 6 miesięcy od wdrożenia 1 etapu), bilet będzie dotyczył następującego obszaru: Rzeszów Główny – Czudec, Rzeszów Główny – Łańcut, Rzeszów Główny - Sędziszów Małopolski, Rzeszów Główny – Głogów Małopolski.

Samorząd województwa oraz władze Rzeszowa zadeklarowały również, że od jesieni 2017 r. wdrożony zostanie czasowy bilet w postaci tzw. biletu weekendowego/okazjonalnego, który będzie dedykowany turystom.

ZTM zaproponował także realizację połączeń na podstawie elektronicznej portmonetki – działającej w ramach Rzeszowskiej Karty Miejskiej. Chodzi o bilet jednoprzejazdowy kasowany w formie elektronicznego zapisu na karcie. W celu wdrożenia tego rozwiązania w pojazdach kolejowych wykorzystywanych przez Przewozy Regionalne należy zamontować urządzenia do weryfikacji elektronicznych biletów. UMWP deklaruje, że sukcesywnie będzie wyposażał obsługiwane przez siebie pociągi w elementy systemu elektronicznych kasowników i biletomatów do realizacji tej usługi.

Strony ustaliły również, że w ramach realizowanego projektu zakupu nowych pojazdów kolejowych z RPO WP 2014-2020, systemy ITS w Rzeszowie oraz ITS w pociągach, zostaną zintegrowane w zakresie wymiany informacji pasażerskiej.

Wspólne bilety będzie emitowało miasto Rzeszów, a ich kalkulowana cena będzie niewiele wyższa od ceny obecnych miejskich biletów okresowych (semestralnych, miesięcznych i 5-dniowych) ZTM. Stanowić to powinno zachętę dla osób dotychczas wybierających własne auta, lub innych przewoźników, do zakupu jednego biletu, dzięki czemu będą mogli przyjechać pociągiem do centrum Rzeszowa i przesiąść się na dowolny miejski autobus.

Porozumienie jest otwarte – każda strona deklarująca chęć integracji systemowej oraz wdrożenia zintegrowanego elektronicznego biletu może przystąpić do „Porozumienia”.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.