image010Trasa Gdańsk Południe - Wrzeszcz (nazywana wcześniej Nową Politechniczną) to linia tramwajowa, która ma połączyć Morenę z Wrzeszczem. Wzdłuż linii tramwajowej ma powstać także droga rowerowa oraz chodnik.

 

Projektowana linia tramwajowa będzie stanowić połączenie dynamicznie rozwijających się południowych dzielnic miasta z północnymi.

W 2017 roku miasto złożyło dwa odrębne wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przebiegu Trasy Gdańsk Południe Wrzeszcz, dla dwóch różniących się przebiegów:
1) Jaśkowa Dolina, Wileńska, pas rezerwy, Sobieskiego z włączeniem do Alei Grunwaldzkiej przez ul. Boh. Getta Warszawskiego,
2) Jaśkowa Dolina, Wileńska, pas rezerwy, Sobieskiego z włączeniem do Alei Grunwaldzkiej przez ul. Do Studzienki.

Po szczegółowych analizach, opcja połączenia Trasy Gdańsk Południe Wrzeszcz z aleją Grunwaldzką poprzez ulicę Do Studzienki nie jest już brana pod uwagę. Budowa linii tramwajowej przez ul. Do Studzienki wiązałaby się z konieczną większej ilości wyburzeń. Dodatkowo uzyskanie odpowiednich parametrów na włączenie linii tramwajowej w al. Grunwaldzką w tej lokalizacji jest znacznie trudniejsze, a co za tym idzie niekorzystne zarówno pod względem technicznym jak i finansowym.

- Trasa przez ul. Do Studzienki zbyt mocno ingeruje w tkankę miejską. Brakuje również miejsca na włączenie w skrzyżowanie z Grunwaldzką. Dlatego też wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla wariantu przez ul. Do Studzienki został wycofany - informuje Włodzimierz Bartosiewicz, Dyrektor Naczelny DRMG.

Po otrzymaniu z RDOŚ decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla lokalizacji inwestycji, biuro projektowe Mosty Katowice przystąpi do kontynuacji prac projektowych.

Źródło: UM Gdańsk

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.