accidentW roku 2015 do jednostek Policji zgłoszono prawie 33 tysiące wypadków i ponad 362 tyięcy kolizji drogowych. W wypadkach drogowych poszkodowanych zostało prawie 43 tys. osób, w tym prawie 3 tys. poniosło śmierć. 

Wśród ofiar śmiertelnych wypadków drogowych największą grupę (850 zabitych) stanowiły osoby w wieku ponad 60 lat, a wśród rannych (około 1,5 tys. poszkodowanych) to głównie osoby w wieku 25-39 lat.  

Według najnowszych danych, przygotowanych przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie na zlecenie Sekretariatu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, koszt wszystkich zdarzeń drogowych w Polsce w 2015 r. to 48,2 mld złotych. Koszt wypadków drogowych wyniósł 33,6 mld zł, a kolizji drogowych 14,6 mld zł. Łącznie to prawie 3 proc. PKB.

Podstawowym źródłem danych do wyceny kosztów zdarzeń drogowych w Polsce są: dane statystyczne dotyczące liczby wypadków, pochodzące z raportów Komendy Głównej Policji, dane statystyczne dotyczące liczby kolizji oraz rodzaju pojazdu uczestniczącego
w zdarzeniu oraz dane statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego, będącego źródłem większości informacji w zakresie danych społeczno-ekonomicznych, niezbędnych do wyceny kosztów jednostkowych zdarzeń drogowych (np. koszty pogrzebu, struktura parku samochodowego itp.).

Koszt jednej ofiary śmiertelnej oszacowany został na 2,05 mln zł, ofiary ciężko rannej na 2,3 mln zł, natomiast ofiary lekko rannej na 26,7 tys. zł. Społeczne koszty ponoszone z powodu ofiar ciężko rannych w wypadkach drogowych są wyższe niż w przypadku ofiar śmiertelnych, z powodu dodatkowych wydatków w postaci długoletniej opieki medycznej, socjalnej, terapeutycznej itp.

Koszt wypadku drogowego oszacowano na kwotę 1,02 mln zł oraz kolizji drogowej na 40,5 tys. zł. Zestawienie szczegółowych danych o kosztach wypadków i kolizji drogowych na sieci dróg w Polsce na koniec 2015 r. zawiera również ich podział na poszczególne województwa oraz wyszczególnia koszty zdarzeń drogowych, do których doszło na odcinkach drogowej sieci transeuropejskiej (TEN-T). W opracowaniu wskazano także straty gospodarcze z tytułu zaistniałych w Polsce w 2015 r. wypadków drogowych – wynoszą one blisko 29,4 mld zł. Są to pośrednie koszty wypadków drogowych, które opierają się na kosztach utraconej produkcji w wyniku przedwczesnej śmierci albo niezdolności do pracy osób rannych w wypadku.

Bezpośrednie koszty wypadków to: koszty medyczne i rehabilitacji związane z okresem niezdolności do pracy pacjenta, koszty administracyjne wypadku (koszty policji, koszty śledztw dotyczących wypadku, koszty sądowe i koszty administracyjne ubezpieczeń), koszty służb ratowniczych i porządkowych, koszty uszkodzenia mienia, które obejmują m.in. uszkodzenia pojazdu i wyposażenia drogi. Do tego dochodzą koszty ekonomiczne jako utracony produkt krajowy brutto oraz niezrealizowana konsumpcja w wyniku przedwczesnej śmierci oraz niezdolności do pracy rannych z powodu wypadku.

Ale to także wartość bezpieczeństwa jako odzwierciedlenie wartości życia społeczeństwa i jego jakości, narażonej na realne ryzyko obniżenia w przypadku wypadków drogowych.

Źródło: KRBRD

Komentarze  
jotka
0 #1 jotka 2016-12-14 08:39
Każdy wypadek to również przychody, które napędzają rynek. Największe - gdy się na to patrzy - koszty generują służby ratownicze i policyjne.
Cytować | Zgłoś administratorowi
Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.