edroga102Komisarz ds. transportu Violeta Bulc wręczyła 4 lutego nagrody za innowacje i pozytywny wpływ na bezpieczeństwo drogowe w Europie. Jednym z laureatów jest PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., która została wyróżniona za prowadzenie kampanii społecznej Bezpieczny przejazd - „Zatrzymaj się i żyj!”.

- Zwiększenie bezpieczeństwa na drogach nie jest skomplikowane jak fizyka jądrowa - powiedziała komisarz Bulc podczas ceremonii wręczania nagród w Brukseli - Ale też samo się nie zrobi. Ocalenie tysięcy istnień ludzkich wymaga ciężkiej pracy i wytrwałości.

Większość działań na rzecz brd wykonywanych jest na poziomie lokalnym, wspieranym przez nadrzędne inicjatywy UE. Nagrodzone instytucje i firmy zostały uhonorowane za wdrażanie trwałych i innowacyjnych rozwiązań pozwalających na spełnianie norm bezpieczeństwa i uświadamiania Europejczyków, że na drogach zawsze trzeba być czujnym.   

Nagrody przyznawane są w ramach Europejskiej Karty Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, którą podpisało już 2300 firm i instytucji, zobowiązując się do pracy na rzecz zmniejszania liczby wypadków i ich ofiar na europejskich drogach. EKKOM Sp. z o.o. jest sygnatariuszem karty od 2009 roku.

W tym roku wyróżnienia otrzymały: Grecja, Polska, Wielka Brytania i Portugalia oraz międzynarodowy koncern farmaceutyczny Sanofi:
- Attikes Diadromes, operator systemu poboru opłat drogowych w Grecji za edukowanie młodych ludzi i uświadamianie im znaczenia bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- Portugalski Automobilklub za oryginalny, powszechnie dostępny i wysokiej jakości program edukacyjny dotyczący brd,
- Brytyjska Fundacja Cycle-Smart za promowanie bezpiecznej jazdy na rowerze i korzystanie z kasków rowerowych,
- PKP Polskie Koleje Państwowe za kompleksowy plan działania na rzecz wziększania bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych, jednego z poważniejszych problemów brd w Europie,
- Sanofi za program szkoleniowy dotyczący brd dla zespołów sprzedażowych, który doprowadził do 10-proc. spadku wypadków i daje dobry przykład odpowiedzialności pracodawcy za bezpieczeństwo pracowników.

- Bez Was wszyscy będziemy mniej bezpieczni na europejskich drogach - powiedziała do laureatów Violeta Bulc. - Dziękuję i proszę o kontynuację tej ciężkiej pracy.

***

Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego to największa platforma obywatelska dotycząca bezpieczeństwa ruchu drogowego, prowadzona przez Komisję Europejską.

Przyznawana w jej ramach nagroda wyróżniła m.in. kompleksowe działania PLK zwiększające bezpieczeństwo na przejazdach kolejowo-drogowych w Polsce, w tym kampanię społeczną „Zatrzymaj się i żyj!”, jedną z największych na rzecz bezpieczeństwa w Europie.
 
Nagroda pokazuje jak ważna jest konsekwencja w działaniach na rzecz bezpieczeństwa - PKP prowadzi kampanię już od 10 lat. Liczba wypadków i kolizji na przejazdach kolejowo-drogowych w Polsce maleje z roku na rok. W 2014 roku odnotowano 201 zdarzeń (o 31 mniej niż w 2013 roku).

Źródło: erscharter.eu, MIR

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.