contentmap_plugin

tablica6Rozpoczęły się prace modernizacyjne związane z przystosowaniem Wyspy Młyńskiej do potrzeb osób niepełnosprawnych. Powstaną nowe przejścia dla pieszych, krawężniki zostaną obniżone, a chodniki poszerzone.

Prace na Wyspie Młyńskiej rozpoczęły się 22 maja. Powstaną w sumie cztery nowe przejścia dla pieszych – przy kładce Krzysztofa Klenczona, przy placu zabaw, Międzywodziu i przy Muzeum Okręgowym. Wszystkie przejścia będą dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych – krawężniki zostaną obniżone, a sama nawierzchnia jezdni w tych miejscach zostanie wyrównana (zostaną tam położone kamienie rzędowe).

Inwestycję podzielono na dwa etapy. W ramach pierwszego etapu przewidziano przebudowę trzech przejść dla pieszych z przystosowaniem ich do potrzeb osób niepełnosprawnych (przy kładce, placu zabaw i Międzywodziu). Planowe zakończenie tego etapu inwestycji to czerwiec 2017 roku.

W drugim etapie zostanie przebudowane kolejne przejście - przy Muzeum im. L. Wyczółkowskiego. Tam także przebudowane zostaną chodniki. Prace te zaplanowane zostało na IV kwartał br. Dodatkowo, przy budynkach Muzeum powstanie parking (koperta) dedykowany osobom niepełnosprawnym.

Koszt całego zadania wyniesie około 50 tys zł.

***

Miasto otrzymało nagrodę w konkursie „Mieszkam tu! – Mądre pomysłu na mądre miasto” za projekt „Wyspa Młyńska bez barier”. Doceniono rozwiązania, dzięki którym miejsce to staje się przyjazne dla osób niepełnosprawnych. Chodzi o tablicę dla słabo widzących i niewidomych zamontowaną w zeszłym roku - to specjalny udźwiękowiony plan dotykowy, dzięki którym można poznać atrakcje na Wyspie i wokół niej, a także posłuchać o historii danych obiektów. Z kolei na poręczach mostu i trzech kładek zostały zamontowane płytki kierunkowe. Osobom posługującym się alfabetem Braille’a płytki te ułatwią orientację oraz dojście do ważnych punktów w tym rejonie miasta.

Dodatkowo, przy każdym zadaniu remontowym realizowanym przez Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej wpisane są elementy, które ułatwiają komunikację pieszą osobą niepełnosprawnym.

Perony autobusowe wyposażane są w płytki strukturalne prowadzące osoby niewidome lub niedowidzące do pola gdzie oczekuję się na autobus lub tramwaj.

Z kolei przejścia dla pieszych wyposażane są w płytki ostrzegawcze oraz naprowadzające osobę niepełnosprawną na oś pasów.

Źródło: UM Bydgoszcz

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.