0 230 maja 2017 roku w Hotelu NOVOTEL GDAŃSK CENTRUM odbyła się XI edycja kongresu "SMART CITY - założenia i perspektywy". Uczestnikami kongresu byli włodarze polskich miast, przedstawiciele urzędów marszałkowskich, administracji lokalnej oraz biznesu.

Przebieg konferencji oraz rozmowy, które wywiązały się podczas Kongresu, świadczą o tym, że zakres tematyczny był interesujący. Eksperci pomogli rozwiać wszelkie nasuwające się wątpliwości, a pytania, tak licznie padające z sali, nie pozostały bez odpowiedzi.

Pierwsza debata kongresu poświęcona była możliwością rozwoju polskich miast i regionów oraz roli inicjatyw i zaangażowania społecznego. Moderator, pan Dariusz Szwed - doradca prezydenta Słupska ds. Zagranicznych oraz Przewodniczący Rady Programowej Zielonego Instytutu, wraz z panelistami poruszyli kwestie związane z możliwościami wdrażania rozwiązań Smart Cities w praktyce. Obecni na sali eksperci oraz zgromadzeni goście wymienili się swoimi doświadczeniami (polskimi oraz zagranicznymi). W debacie otwierające wzięli udział: Barbara Adamska - prezes ADM Poland, ekspert w dziedzinie magazynowania energii oraz Klastrów Energii, Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki, Dalia Skutecka-Michalik - radca prawny, koordynator projektu PPP na „Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku”, Wydział Polityki Gospodarczej - Centrum Partnerstwa i Biznesu, Urząd Miejski w Gdańsku oraz Daniel Larsson - radca Ambasady ds. Promocji Kontaktów Gospodarczych, Ambasada Szwecji w Warszawie. Po pierwszej debacie przyszedł czas na wystąpienie partnera - Tomasz Dowgielewicz, przedstawiciel firmy Marlo Poland Sp. z o.o., opowiedział o otwartych miejskiech centrach dystrybucji. Podczas prezentacji uczestnicy dowiedzieli się o kolejnych możliwościach optymalizacji kosztów w miastach.

123 2456
Kolejny panel dyskusyjny ponownie należał do pana Dariusza Szweda. Jako moderator panelu dyskusyjnego "Efektywne wytwarzanie i wykorzystanie energii w aglomeracjach miejskich" wraz z panelistami poruszył istotne kwestie związane z wykorzystaniem, wytwarzeniem oraz optymalizacją kosztów energii. W debacie wzieli udział: Barbara Adamska, Hanna Górecka-Banasik - kierownik Samodzielnego Referatu ds. Energetyki, Urząd Miasta Gdyni, Zdzisław Czucha - doradca energetyczny, ekspert ds. energetyki, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz mgr inż. Tomasz Mania - prezes zarządu, Polskie Stowarzyszenie Pomp Ciepła.

Ostatnią sesję - zarządzanie zasobami miejskimi - inteligentna infrastruktura miast oraz ekologiczny i zrównoważony transport poprowadził pan Marek Grzybowski - prezes zarządu, Polski Klaster Morski. Zgromadzeni na sali uczestnicy wspólnie doszli do wniosku, że jednym z najważniejszych elementów inteligentnego miasta jest dobrze przemyślana infrastruktura oraz transport. Paneliści debaty: Szymon Faliszewski - wiceprezes, Pracodawcy Pomorza, Mirosław Kowalewski - konsultant IT, Polskie Towarzystwo Informatyczne - Oddział Pomorski, prof. Cezary Orłowski - kierownik Katedry Zastosowań Informatyki w Zarządzaniu, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, Dominik Patora - dyrektor, Departament Polityki Regionalnej, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego oraz Rafał Ruchlewicz - dyrektor Wydziału Informatyki, Urząd Miasta Olsztyna.

Więcej informacji na stronie: http://successpoint.pl/smart-2017-gdansk

Już teraz zapraszamy do udziału w kolejnej edycji spotkania, która odbędzie się już 29 czerwca we Wrocławiu.

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.