BILETYRada Miejska przyjęła projekt uchwały prezydent Łodzi Hanny Zdanowskiej w sprawie wydłużenia czasu ważności biletów komunikacji miejskiej. Oznacza to, że już wkrótce na biletach 20 i 40-minutowych będzie można jeździć dłużej.

 

Łódź się zmienia. Trwa największy remont w jej dziejach. W ramach rewitalizacji obszarowej w centrum Łodzi roboty drogowe prowadzone są m. in. na ul. Wschodniej, Jaracza, Tuwima, Nawrot, Traugutta i Gdańskiej. Przebudowywane są również al. Śmigłego-Rydza, ul. Dąbrowskiego, Rokicińska oraz wiele innych.

Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego na łódzkich ulicach zrobiło się tłoczno. Do miasta zaczynają zjeżdżać także studenci. Aby zmniejszyć uciążliwości spowodowane tak szerokim zakresem prac i dodatkowo zachęcić do korzystania z transportu zbiorowego, prezydent Łodzi Hanna Zdanowska zaproponowała wydłużenie czasu obowiązywania biletów komunikacji miejskiej. Radni Rady Miejskiej poparli ten pomysł. Zgodnie z uchwałą już wkrótce na biletach 20-minutowych będziemy mogli podróżować 40 minut, a na 40-minutowych – godzinę.

Jeśli wojewoda niezwłocznie opublikuje tę uchwałę, to łodzianie już w pierwszej połowie października będą mogli korzystać z wydłużonych biletów. Zgodnie z prawem uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Wydłużone czasy biletów będą obowiązywać co najmniej do 31 grudnia 2019 r.

Źródło: UM Łódź

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.