edroga234Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie ogłosił przetargi na wykonanie dokumentacji projektowej dla pierwszych 62 km dróg rowerowych w ramach Sieci Tras Rowerowych Pomorza Zachodniego.

- Wchodzimy w kolejny etap tego wielkiego projektu. W najbliższych latach na Pomorzu Zachodnim powstanie spójna sieć 1100 km tras rowerowych na wzór szlaków zachodnioeuropejskich. Współpraca z kilkudziesięcioma gminami sprawia, że nowe inwestycje połączą już istniejącą infrastrukturę tak, aby można było bezpiecznie i komfortowo przejechać przez atrakcyjne tereny regionu – powiedział marszałek Olgierd Geblewicz.

Siekierki – Trzcińsko-Zdrój
Odcinek ten jest jednym z kluczowych elementów Trasy Pojezierzy Zachodnich. Wybudowany fragment szlaku będzie liczył ponad 36 km i poprowadzi rowerowych turystów m.in. przez takie miejscowości jak Klępicz, Nowe Objezierze, Stare Objezierze, Przyjezierze, Młynary, Godków, Jelenin, Brwice. Bitumiczna droga rowerowa będzie przebiegać starym nasypem kolejowym pomiędzy zabytkowymi dworcami kolejowymi i przez malownicze zakątki Cedyńskiego Parku Krajobrazowego. Wśród wielu atrakcji na trasie można wymienić m.in. unikatowe w skali kraju mury obronne w Trzcińsku-Zdrój, Mamutowiec Olbrzymi – pomnik przyrody w Brwicach, miejsca biwakowe w Przyjezierzu i jezioro w Jeleninie. Szlak przebiega w pobliżu Morynia znanego z pierścienia murów miejskich, Geoparku oraz Jeziora Morzycko. Punkt kulminacyjny trasy znajduje się w znanych z forsowania Odry Siekierkach. Z położonego w środku trasy Godkowa siedem razy dziennie odjeżdżają pociągi regionalne do Szczecina.

Pleśna – Mielno
Na tym fragmencie trasy Velo Baltica będą realizowane odcinki Pleśna - Gąski i Gąski - Mielno o łącznej długości 9,6 km. Tu również będzie dominowała nawierzchnia bitumiczna. Ciekawostką jest, że na terenie Gminy Mielno przewiduje się zaprojektowanie licznika rowerzystów. Zmodernizowane odcinki trasy rowerowej przebiegać będą głównie przez tereny leśne w bliskiej odległości od Bałtyku. Trasa przecina m.in 16. południk, pozwoli zobaczyć słynne letnisko o tradycyjnym układzie osady rybackiej, wieś Chłopy, a także latarnię morską w Gąskach.

Mosina – Ińsko
Tu projektowana trasa rowerowa będzie biec po byłym szlaku kolei wąskotorowej przez miejscowości: Kozy, Biała, Linówko. Ten odcinek będzie miał ponad 15 km długości o nawierzchni głównie bitumicznej. W miejscowości Kozy na nasypie kolejowym w kierunku Ińska przewiduje się zaprojektowanie licznika rowerzystów. Szlak rowerowy Mosina – Ińsko jest elementem Trasy Pojezierzy Zachodnich. Pierwszy etap tej wyczekiwanej od lat przez mieszkańców powiatu stargardzkiego inwestycji prowadzi przez Iński Park Krajobrazowy w samo serce Pojezierza Ińskiego gdzie skosztować można jednego ze smaków Pomorza Zachodniego – sielawy. Ińsko znane jest także jako miejscowość wypoczynkowa posiadająca bazę turystyczną i zagospodarowaną plażę nad czystym jeziorem. Latem warto zajechać tu gdy odbywa się Ińskie Lato Filmowe – jedna z najstarszych cyklicznych imprez filmowych w Polsce.

Projektowane trasy rowerowe winny być zgodne z wymogami opracowanymi przez holenderską organizację standaryzacji CROW, opublikowanej w podręczniku projektowania przyjaznej dla roweru infrastruktury „Postaw na Rower”.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.