edroga565Trwają przetargi na projekty odcinków czterech tras rowerowych, które uznane zostały za priorytetowe dla rozwoju turystyki rowerowej w województwie zachodniopomorskim. Inwestycje będą realizowane przez ZZDW w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-20.

- To dla nas mocno rowerowa jesień - mówi marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. - Blisko 100 km dróg rowerowych czeka na opracowanie dokumentacji projektowej. Wśród nich jest wiele atrakcyjnych odcinków, jak chociażby ten do Chwarszczan. Nasze prace nabierają tempa, bo zainteresowanie trasami jest bardzo duże. Trasy rowerowe to nie tylko kwestia umożliwienia miłośnikom dwóch kółek realizacji swej pasji, ale przede wszystkim rozwój infrastruktury turystycznej i ożywienie gospodarcze terenów, przez które będą przebiegać

Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie ogłosił przetargi na wykonanie dokumentacji projektowej dla 9 zatwierdzonych przez Zarząd Województwa odcinków tras, które powstaną w ramach Sieci Tras Rowerowych Pomorza Zachodniego.

Aktualnie ogłoszone przetargi przewidują wykonanie dokumentacji projektowej na brakujące odcinki czterech głównych tras: Velo Baltica (I), Trasy Pojezierzy Zachodnich (II), Starego Kolejowego Szlaku (III) i Trasy Zielonego Pogranicza (IV).

I. Velo Baltica

PLEŚNA - MIELNO (9,6 km)

Zmodernizowane i nowo budowane odcinki trasy rowerowej przebiegać będą głównie przez tereny leśne w bliskiej odległości od Bałtyku. Trasa przecina m.in 16. południk, pozwoli też zobaczyć latarnię morską w Gąskach. Na terenie Gminy Mielno przewiduje się zaprojektowanie licznika rowerzystów.

Nowa droga rowerowa zostanie wykonana na dwóch odcinkach. Pierwszy to Pleśna – Gąski, który ma ok. 2,8 km (wraz z odnogą do miejscowości Pleśna) i przebiega przez las po istniejącej drodze o nawierzchni gruntowej, piaszczystej, miejscami wykonanej z kruszywa. Drugi, 6,8-kilometrowy odcinek Gąski – Mielno, ma objąć ul. Fatimską w Gąskach, ul. Leśną między Sarbinowem i Chłopami i leśny odcinek między Chłopami i Mielnem. Cała trasa połączy miejscowości: Gąski, Sarbinowo, Chłopy i Mielno w jeden ciąg komunikacyjny dla rowerzystów. Trasa w całości znajduje się na obszarze chronionego krajobrazu „Koszaliński Pas Nadmorski”.

OSIEKI - IWIĘCINO (4,3 km)

Początek opracowania przyjęto na skrzyżowaniu ulic Jeziornej i Bałtyckiej w Osiekach. Ulica Bałtycka jest drogą powiatowa wykonaną z płyt typu JOMB, które są w złym stanie technicznym. We wsi Rzepkowo droga częściowo powiatowa i częściowo gminna posiada nawierzchnię bitumiczną, dalej droga gminna wykonana jest z bruku, a na kolejnym odcinku z płyt JOMB. Na trasie znajduje się 1 przepust. Koniec odcinka zlokalizowany jest na skrzyżowaniu drogi z Rzepkowa z DW nr 203. Ścieżka o szerokości 2 m będzie miała głównie nawierzchnię bitumiczną i będzie przebiegać obok istniejącej drogi.

DARŁÓWKO - JAROSŁAWIEC ORAZ W MIEJSCOWOŚCI KORLINO

Kolejny projekt dotyczy drogi rowerowej znajdującej się w gminie Darłowo. W Darłówku jej przebieg zaczyna się około 780 m od kanału wpływającego do morza. Na odcinku Darłówko – Wicie, na ogół gruntowa droga, przebiega przez tereny leśne.

Pierwszy odcinek o długości 2,56 km kończy się na skrzyżowaniu ulic Plażowej i Morskiej w Wiciu. Ulica Plażowa, która jest po przebudowie jest wyłączona z opracowania. Kolejny odcinek zaczyna się na końcu tej przebudowy. Odcinek Wicie – Jarosławiec przebiega częściowo wzdłuż drogowego odcinka lotniskowego. Przebieg nowej drogi rowerowej możliwy będzie po wydzieleniu ścieżki z „pasa startowego”, ale ZZDW jest otwarty na koncepcje projektanta.

4,8–kilometrowy odcinek kończy się na skrzyżowaniu ulic Bałtyckiej i Leśnej w Jarosławcu. Warto dodać, że planowana inwestycja znajduje się na południowym skraju Obszaru Chronionego Krajobrazu „Pas Pobrzeża na zachód od Ustki”, a także na terenie obszaru Natura 2000, tj. objętego ochroną jeziora Kopań.

Ten sam projekt zakłada również budowę krótkiego odcinka w miejscowości Korlino. Ścieżka będzie tworzyła skrót w stosunku do przebiegu drogi powiatowej. Łączna długość tego odcinka ma mieć ok. 0,6 km. Dziś znajduje się tu droga gruntowa. Nowa droga rowerowa będzie miała szerokość 3 m, gdyż będzie służyła również jako dojazd do posesji.


II. Trasa Pojezierzy Zachodnich
 
SIEKIERKI - TRZCIŃSKO (36 km)

Odcinek jest jednym z kluczowych elementów Trasy Pojezierzy Zachodnich. Nowy fragment szlaku będzie liczył ponad 36 km i poprowadzi nas m.in. przez takie miejscowości jak Klępicz, Nowe Objezierze, Stare Objezierze, Przyjezierze, Młynary, Godków, Jelenin, Brwice do Trzcińska Zdroju. Trasa przecina również 5 obszarów chronionych: Cedyński Park Krajobrazowy, obszar siedliskowy Natura 2000 „Dolna Odra”, obszar ptasi Natura 2000 „Dolina Dolnej Odry”, obszar ptasi Natura 2000 „Ostoja Cedyńska” i obszar ptasi Natura 2000 „Ostoja Witnicko-Dębniańska”. Droga rowerowa będzie przebiegać starym nasypem kolejowym pomiędzy zabytkowymi dworcami kolejowymi i przez malownicze zakątki Cedyńskiego Parku Krajobrazowego.

MOSINA - IŃSKO (15 km)

Projektowana droga rowerowa znajduje się w powiecie stargardzkim w gminie Ińsko i Dobrzany i biegnie po byłym szlaku kolei wąskotorowej przez miejscowości: Kozy, Biała i Linówko. W miejscowości Kozy, na nasypie kolejowym w kierunku Ińska, przewiduje się zaprojektowanie licznika rowerzystów. Szlak rowerowy Mosina – Ińsko jest elementem Trasy Pojezierzy Zachodnich. Pierwszy etap tej inwestycji prowadzi przez Iński Park Krajobrazowy w samo serce Pojezierza Ińskiego. Ińsko znane jest także jako miejscowość wypoczynkowa posiadająca bazę turystyczną i zagospodarowaną plażę nad jeziorem. Latem warto zajechać tu gdy odbywa się Ińskie Lato Filmowe – jedna z najstarszych cyklicznych imprez filmowych w Polsce.

IŃSKO - STORKOWO (2,7 km)

Projektowana ścieżka rowerowa zostanie poprowadzona wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Ińsko - Storkowo i drogi powiatowej w Storkowie. Początek nowej ścieżki znajdzie się przy wjeździe do Ośrodka Wypoczynkowego w dzielnicy Ińska – Rybionku. Droga wojewódzka na odcinku szlakowym pomiędzy Ińskiem a Storkowem została w ostatnim czasie przebudowana wraz z budową obwodnicy Storkowa, dzięki temu istnieje tu możliwość budowy ścieżki bez ingerencji w tereny sąsiadujące z drogą. Obszar niezabudowany to w większości tereny uprawne. Koniec nowej ścieżki zaplanowano za Storkowem, na skrzyżowaniu z drogą powiatową do miejscowości Studnica. Cały ten teren znajduje się na obszarze Natura 2000 oraz na terenie Ińskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny. Nowa ścieżka będzie miała głównie nawierzchnię bitumiczną.

STORKOWO - GINAWA (5,8 km)

Projektowana droga rowerowa znajdzie się na granicy dwóch gmin: Ińsko w powiecie stargardzkim oraz Węgorzyno w powiecie łobeskim i przebiegać będzie wzdłuż drogi powiatowej Storkowo-Brzeźniak. Odcinek będzie zaczynał się na wylocie ze Storkowa na skrzyżowaniu z drogą powiatową do miejscowości Studnica, koniec zaś na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 20 Drawsko - Węgorzyno. Konstrukcja nawierzchni drogi rowerowej wykonana zostanie jako bitumiczna, szerokość ścieżki będzie wynosiła 2-2,5 m.


III. Trasa Starego Kolejowego Szlaku

DZIKOWO - BARLINEK (5,8 km)

Projektowana droga rowerowa znajduje się powiecie myśliborskim w gminie Barlinek. Projekt zakłada wykorzystanie nieczynnej już trasy kolejowej, biegnącej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 156. Trasę tę podzielono na dwa odcinki - pierwszy, ok. 4,6 km, zaczyna się na skrzyżowaniu toru kolejowego z brukową drogą gminną. Ścieżka rowerowa będzie przebiegała przez tereny rolne i łąkowe, teren zabudowany w okolicy ogrodów działkowych, aż do granicy Barlinka. Na końcu odcinka będzie można wyjechać na DW nr 156. Na dawnym torowisku nie ma już torów, ale przebieg linii kolejowej wyznaczają utwardzone nasypy i drzewa rosnące na granicy działek. Na trasie znajduje się również wiadukt kolejowy.

Drugi odcinek, ok. 1,2 km, biegnie nadal po torowisku, przebiega przez teren zabudowany w sąsiedztwie ogródków działkowych. Ten odcinek również dochodzi do DW nr 156. Zgodnie z koncepcją, na obu odcinkach ma powstać ścieżka rowerowa o szerokości co najmniej 2 m.


IV. Trasa Zielonego Pogranicza

DARGOMYŚL – CHWARSZCZANY (2,4 km)

Projektowana droga rowerowa będzie odcinkiem Trasy Zielonego Pogranicza, która wiedzie wzdłuż Odry i granicy polsko-niemieckiej. Początek nowej ścieżki znajdzie się na skrzyżowaniu DW nr 127 z drogą biegnącą do miejscowości Cychry. Dalej będzie przebiegać głównie przez tereny leśne wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 127 do skrzyżowania z brukowaną drogą gminną w Chwarszczanach. Tutaj ścieżka odbije w prawo w kierunku XIII-wiecznej kaplicy Templariuszy, by dojść do drogi krajowej nr 31. Ścieżka o szerokości 2 m będzie miała głównie nawierzchnię bitumiczną. Trasa planowanej ścieżki rowerowej na całym swoim odcinku zlokalizowana jest w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Źródło: Zachodniopomorski ZDW

Komentarze  
Eryk
0 #1 Eryk 2016-11-08 09:03
Szkoda, że nie zdecydowano się poprowadzić szlaku z Łaz do Dąbkowic przez mierzeje...
Cytować | Zgłoś administratorowi
Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.