s 760 505Ścieżka rowerowa na al. Legionów w Gdańsku jest już gotowa. 12 grudnia nastąpił odbiór inwestycji, której koszt wyniósł niecałe 6 mln złotych.

 

- Oddajemy do użytku brakujący odcinek infrastruktury rowerowej, bardzo ważny dla miłośników dwóch kółek oraz skwer dla mieszkańców z ławkami - mówi Alan Aleksandrowicz, zastępca prezydenta ds. inwestycji - Szczególnie zależało nam na bezpieczeństwie dzieci z pobliskiej szkoły, dlatego wzdłuż chodnika zamontowane zostały barierki.

Ścieżka biegnie po prawej stronie al. Legionów, jadąc z Placu ks. Bronisława Komorowskiego w kierunku Zaspy i liczy ok. 500 metrów. Na Placu ks. Komorowskiego wprowadzono 3 nowe przejazdy rowerowe przez istniejące wloty ulic Chrobrego, Wyspiańskiego oraz Mickiewicza. Przejazdy te zlokalizowano po wewnętrznej stronie skrzyżowania równolegle do przejść dla pieszych. Nowe przejazdy dla rowerów postanowiono podkreślić pokrywając istniejącą jezdnię czerwoną farbą.

Trasa podzielona na dwa odcinki
Na odcinku od Placu ks. Bronisława Komorowskiego do posesji przy al. Legionów 11A w związku z ograniczeniami terenu, trasa rowerowa przebiega przy chodniku. Ta część ścieżki wykonana została z płyt betonowych. Wzdłuż powstały 3 zatoki postojowe dla samochodów osobowych.

Na dalszym odcinku, od al. Legionów 11A do skrzyżowania z ul. Kościuszki została wydzielona odrębna trasa rowerowa, oddzielona od ruchu pieszych. Ten fragment ścieżki wykonany został z nawierzchni bitumicznej. Przy wyjściu ze szkoły, aby uniemożliwić wbieganie dzieci na ścieżkę rowerową pojawiły się barierki. W zakresie inwestycji znalazła się także przebudowa chodnika.

W ramach inwestycji powstała nie tylko ścieżka rowerowa. Realizacja ujęła także budowę elementów kanalizacji deszczowej, wykonanie przebudowy zabudowy hydrantowej, przebudowę istniejącej sygnalizacji świetlnej czy przebudowę oświetlenia.

Nowe oblicze placu przy ul. Kościuszki
Spore zmiany przeszedł plac przy skrzyżowaniu z ul. Kościuszki, który zyskał zieleń i żwirową alejkę. W tym miejscu pojawiła się roślinność i ławki, a przy pawilonach handlowych ustawione zostały stojaki na rowery. Trasa rowerowa omija plac. Zamówienie było realizowane z wykorzystaniem środków unijnych i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu: „Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz, oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska”.

Kolejne rowerowe inwestycje
- Budowa drogi rowerowej na al. Legionów już się zakończyła, a my niebawem rozpoczniemy realizację kolejnych inwestycji rowerowych – wyjaśnia Włodzimierz Bartosiewicz, dyrektor Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska. – Podpisaliśmy już umowę na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Potokowej, a w najbliższych dniach ogłosimy przetarg na budowę trasy rowerowej na liczącym 2 km odcinku al. Grunwaldzkiej – dodaje szef DRMG.

W listopadzie 2019 roku podpisano umowę na realizację trasy rowerowej wzdłuż ul. Potokowej, od PKM Brętowo do ul. Słowackiego. Wykonane zostaną brakujące fragmenty trasy. Zakres zadania obejmuje również przebudowę skrzyżowania ul. Potokowej z ul. Ogrodową, korektę jezdni ul. Potokowej przy skrzyżowaniu z ul. Ogrodową oraz budowę pasa do zawracania skierowanego w stronę ul. Rakoczego. Wykonawcą zadania jest firma WPRD Gravel. Prace potrwają do sierpnia 2020 r., a ich koszt wyniesie prawie 4,5 miliona złotych.

W najbliższych dniach zostanie ogłoszony przetarg dotyczący budowy ścieżki rowerowej wzdłuż al. Grunwaldzkiej, od ul. Kołobrzeskiej do ul. Braci Lewoniewskich. Droga rowerowa zostanie dostosowana do istniejących chodników i zjazdów. Inwestycja będzie realizowana po prawej stronie jezdni, jadąc w kierunku Oliwy. Wykonawca, oprócz budowy liczącego 2 km odcinka drogi rowerowej przebuduje również chodniki. W zakresie inwestycji znalazła się także budowa sieci wodociągowych. Prace mają potrwać do końca lipca 2020 r. Otwarcie ofert planowane jest na połowę stycznia.

Źródło: UM Gdańsk

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.