edroga235Prof. Jan Szyszko, minister środowiska, oraz Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury i budownictwa, zapraszają samorządy do udziału w kampanii Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu (ETZT).

Kampania promuje ekologiczne formy transportu, takie jak: komunikacja miejska, rower, ruch pieszy oraz transport multimodalny. Tematem przewodnim tegorocznej edycji jest hasło „Inteligentny transport. Silna gospodarka”.

W naszym przekonaniu zrównoważony transport oznacza przede wszystkim poprawę jakości powietrza w miastach i gminach, ograniczenie hałasu oraz zwiększenie atrakcyjności przestrzeni publicznej, napisali ministrowie we wspólnym liście do samorządów. Stanowi on także szansę na rozwój lokalnej przedsiębiorczości oraz poprawę jakości życia, także w małych ośrodkach miejskich i na terenach wiejskich.

etztAby przyłączyć się do wydarzenia, władze samorządowe powinny zarejestrować się na stronie www.mobilityweek.eu. Dzięki temu będą mogły m.in. skorzystać z materiałów promocyjnych, przygotowanych na potrzeby kampanii. Ponadto, miasta mogą zadeklarować organizację jednego, dwóch albo trzech typów działań:

1. działanie trwałe – np. otwarcie nowej ścieżki rowerowej;
2. tydzień działań – organizacja wydarzeń promujących zrównoważony transport w trakcie całego tygodnia 16–22 września, np. festyny, pikniki rowerowe, czasowe zamknięcie ulic dla ruchu kołowego;
3. Dzień bez Samochodu (22 września) – np. jednodniowe zamknięcie ulic dla ruchu kołowego, dzień darmowej komunikacji miejskiej.

ETZT odbywa się każdego roku w dniach 16–22 września. Kampania ma na celu pokazanie różnorodnych korzyści wynikających ze zrównoważonego transportu: oszczędność pieniędzy i czasu, poprawa zdrowia i bezpieczeństwa na drogach, przyjazna przestrzeń miejska, rozwój przedsiębiorczości lokalnej, rozwój nowych technologii oraz zwiększenie atrakcyjności miast dla inwestorów. Kulminacyjnym punktem ETZT jest Dzień bez Samochodu (22 września).  

Źródło: MŚ

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.