edroga233Na zielonogórskim deptaku odbyła się prezentacja stacji rowerowej oraz roweru miejskiego. System wypożyczalni rowerów „Zielonogórski Rower Miejski”, obsługiwany przez firmę Nextbike, zostanie uruchomiony 21 sierpnia.

 

Wypożyczenie i zwrot rowerów będzie możliwy na 36 stacjach rowerowych, wyposażonych w terminal oraz 15 stojaków. Wypożyczalnia będzie dostępna w latach 2018-2021 przez 9 miesięcy w każdym roku, od początku marca do końca listopada (w 2018 r. od startu systemu do końca listopada). W skład ZRM wejdzie 360 rowerów (w tym 10 rowerów typu tandem oraz 10 rowerów typu cargo/familijne), po 10 sztuk na każdej stacji rowerowej (bazowo).

Wypożyczenie roweru, oprócz wykorzystania panelu wbudowanego w terminal, odbywać się będzie poprzez dedykowaną aplikację oraz QRcode umieszczony na każdym z rowerów. Zwrot dokonywany będzie automatycznie po zdaniu rower do stojaka wyposażonego w elektrozamek lub, alternatywnie (w przypadku braku wolnych stojaków), poprzez terminal lub aplikację mobilną oraz przypięcie roweru do innego elementu stacji. Panele na stacjach rowerowych umożliwiać będą rejestrację w systemie oraz płatność przy pomocy karty płatniczej.

Informacje o zasadach korzystania z ZRM, cenniku oraz sposobach kontaktu z Biurem Obsługi Klienta dostępne będą na każdej stacji w językach polskim, angielskim, niemieckim oraz ukraińskim.

W celu rejestracji w systemie, poza podaniem podstawowych danych użytkowania, wymagane będzie wniesienie opłaty inicjalnej w wysokości minimum 10 zł na poczet ewentualnych jazd płatnych. W przypadku obniżenia stanu konta poniżej tej kwoty wymagane będzie ponowne jego zasilenie. Kwota inicjalna będzie kwotą zwrotną w przypadku wyrejestrowania się użytkownika z systemu.

Odpłatność za wypożyczenie roweru na określony czas będzie wynosić:
- 20 minut: 0 zł,
- 21-60 minut: 2 zł,
- każda następna godzina: 4 zł.

Źródło: UM Zielona Góra

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.