MG 6446 fot. AWZKatowice w obecnej perspektywie finansowej na lata 2016-2020 pozyskały ok. 700 mln zł dofinansowania na szereg projektów, w tym inwestycyjnych, m.in. na budowę centrów przesiadkowych, termomodernizacje, czy rewitalizację parków. Dofinansowanie udało się także za pośrednictwem Tramwajów Śląskich pozyskać na inwestycję „tramwaj na południe”.

 

Aby rozpocząć budowę linii tramwajowej na południe konieczne jest pozyskanie tzw. decyzji środowiskowej. Dokumenty w tej sprawie zostały złożone przez miasto w lutym 2019 roku do RDOŚ. – Ze względu na obszerność zagadnienia w zakresie m.in. gospodarki wodno-ściekowej czy też analizy wpływu na osiągnięcie celów środowiskowych Miasto Katowice, zgodnie z korespondencją z RDOŚ uzupełniło dokumentację środowiskową, a poprawiona wersja raportu została złożona grudniu ubiegłego roku i jest ponownie weryfikowana przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Aktualnie oczekujemy na przyjęcie raportu bez uwag, co będzie się wiązało z wydaniem decyzji środowiskowej. Kolejnym krokiem będzie wykonanie projektu budowlanego projektu wykonawczego, co z kolei umożliwi przygotowanie przetargu na roboty budowlane – wyjaśnia Ewa Lipka, rzecznik prasowy urzędu miasta. - Oczekiwanie na wydanie decyzji środowiskowej sprawiło, że byliśmy zmuszenie do wydłużenia czasu projektowania do października tego roku. Tym samym realny termin ukończenia linii tramwajowej i rozliczenia projektu to przełom 2023 i 2024 roku.

Ryzyko nieukończenia inwestycji w aktualnej perspektywie finansowej, tj. do końca 2023 roku, wiązałoby się z utratą przyznanych na ten cel środków unijnych w wysokości ponad 71 mln zł. W związku z tym władze Katowic wystosowały do Zarządu Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego propozycję innej alokacji przyznanych środków.

- Zależy nam na tym, by te środki służyły mieszkańcom Katowic i wpływały na podniesie jakości życia w mieście. Dlatego w listopadzie ubiegłego roku spotkaliśmy się z przedstawicielami Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz Tramwajów Śląskich, by porozmawiać o innych inwestycjach, które będą realizowane w tym obszarze – wyjaśnia Małgorzata Domagalska, naczelnik wydziału funduszy europejskich. – Nasza propozycja przedłożona do Zarządu Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, uprzednio omówiona wstępnie z Ministerstwem i CUPT-em, to modernizacja kolejnych odcinków infrastruktury tramwajowej o wartości 25,3 mln zł. Chodzi o dokończenie modernizacji głównych ciągów komunikacyjnych na połączeniu z Sosnowcem (wzdłuż linii nr 15) oraz na połączeniu z Bytomiem i Chorzowem (wzdłuż linii 7 i 20 oraz 6 i 19) - dodaje naczelnik. Ponadto w piśmie zaproponowano dodatkowy zakup taboru za 28,2 mln zł, zwiększenie dofinansowania dla Centrum Przesiadkowego Sądowa w wysokości 3,3 mln zł ze względu na konieczność realizacji robót dodatkowych. Pozostałe środki w wysokości 4,5 mln zł zagospodarowana ma zastać na doposażenie Tramwajów Śląskich.

- O dofinansowanie budowy linii tramwajowej będziemy się starać w perspektywie finansowej 2021-2027. To bardzo ważna inwestycja dla naszego miasta, a na jej realizację oczekują tysiące mieszkańców. Dlatego podkreślamy, że linia tramwajowa będzie realizowana bez względu na finansowanie zewnętrzne i w możliwie szybkim tempie – dodaje Ewa Lipka.

tramwaj katowice tab

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: UM Katowice

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.