szosa chelminskaTrwa montaż systemu badania ruchu rowerowego w Toruniu. Pomiary będą prowadzone w sześciu miejscach w Toruniu, przez 24 godziny i przez 7 dni w tygodniu. Zgromadzone dane pokażą m.in. jak zmienia się liczba rowerzystów w zależności od pory dnia czy pory roku. Da to również odpowiedź na pytanie: czy liczba miłośników jednośladów maleje czy rośnie.

 

Na razie system został zamontowany w sześciu punktach:
- droga rowerowa po północnej stronie ul. Czerwona Droga w obrębie placu NOT;
- droga rowerowa w ciągu ul. Bydgoskiej w obrębie skrzyżowania z ul. Matejki;
- droga rowerowa w ciągu Trasy Prezydenta Władysława Raczkiewicza, w obrębie skrzyżowania z ul. Grudziądzką;
- droga rowerowa prowadząca na most drogowy gen. Zawackiej w obrębie placu Daszyńskiego;
- droga rowerowa w ciągu Szosy Lubickiej, w obrębie placu Daszyńskiego;
- droga rowerowa w ciągu Szosy Chełmińskiej, na wysokości ul. św. Antoniego.

plac daszynskiegoW ciągu Szosy Chełmińskiej i Szosy Lubickiej zamontowano wyświetlacze prezentujące wyniki pomiarów w czasie rzeczywistym. Na urządzeniu można zobaczyć liczbę rowerzystów przejeżdżających przez ten punkt w ciągu dnia. Docelowo będzie można dowiedzieć się, jak to wygląda w ciągu roku. Wyświetlacz pokazuje dodatkowo aktualną godzinę.

Wyniki ze wszystkich punktów pomiarowych będą prezentowane na specjalnej stronie internetowej. Dzięki temu będzie można je porównać oraz zaobserwować, w którym kierunku jadą rowerzyści. Będzie to możliwe dzięki zamontowanym pętlom, które będą rejestrowały z której strony nadjeżdża rower.

Dzięki pomiarom będzie można ocenić liczbę rowerzystów przejeżdżających codziennie w tych miejscach. Dane te, po kilku latach gromadzenia, pokażą m.in. czy liczba rowerzystów w Toruniu rośnie czy maleje, jak zmienia się w zależności od warunków pogodowych i pory roku. Podobne systemu pomiarowe funkcjonują m.in. w Gdańsku i Warszawie. W przyszłości planuje się rozbudowę systemu.

Obecnie trwają prace związane z kalibracją systemu i uruchamianiem strony internetowej.

Źródło: MZD w Toruniu

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.