edroga170Konkurs na Najlepiej oświetloną gminę i miasto 2016 oraz Najlepszą inwestycję oświetleniową 2016 roku został rozstrzygnięty. Wszystkie zgłoszone do tegorocznej edycji konkursu inwestycje oświetleniowe reprezentowały najwyższy poziom i warte były wyróżnienia.

Komisja Konkursowa, po szczegółowej analizie wyników wizytacji w miastach i gminach oraz udostępnionej przez uczestników dokumentacji, postanowiła przyznać:

Tytuł NAJLEPIEJ OŚWIETLONEJ GMINY I MIASTA przyznano gminie Wałbrzych za wymianę opraw oświetlenia ulicznego na terenie miasta Wałbrzycha. Komisja wzięła pod uwagę duży rozmiar i kompleksowość inwestycji obejmującej teren całego miasta. Podkreśliła skrupulatność i dbałość procesu jej przygotowania (inwentaryzacja istniejącego stanu oświetlenia) a także uzyskane bardzo dobre efekty oświetleniowe.

Tytuł NAJLEPSZEJ INWESTYCJI OŚWIETLENIOWEJ otrzymała gmina Wrocław za budowę Narodowego Forum Muzycznego i oświetlenie terenu otaczającego NFM. Komisja podkreśliła unikatowy, na skalę światową, poziom zastosowanych rozwiązań technicznych które umożliwiają możliwości kreowania światłem ‘klimatu’ sal koncertowych w zależności od charakteru odbywających się w nich koncertów i innych wydarzeń.

Tytuł NAJLEPSZEJ INWESTYCJI OŚWIETLENIOWEJ otrzymało też biuro architektoniczne Projekt Plus Architekci s.c. G. Tkacz, T. Borkowski za termomodernizację budynku Miejskiego Domu Kultury w Myszkowie. Mimo że jest to inwestycja zdecydowanie mniejsza, imponuje dojrzałością projektu, niekonwencjonalnością przyjętych rozwiązań i wspaniałym końcowym efektem, w którym znaczącą rolę odgrywa światło. Dzięki zastosowanym zabiegom udało się utrwalić elementy architektury o wartości historycznej równocześnie nadając budynkowi unikalną formę, która robi ogromne wrażenie

NAGRODĘ SPECJALNĄ otrzymała firma DORACO Sp. z o.o. za oświetlenie świąteczne ogrodów DORACO na terenie dawnego Folwarku Saltzmana przy ulicy Opackiej 12 w Gdańsku Oliwie. Komisja uznała tę inwestycję za wyjątkowo atrakcyjną wizualnie. Osiągniety klimat świetlny stwarza dobrą przestrzeń do spotkań mieszkańców, sprzyjającą integracji mieszkańców i aktywności fizycznej w sezonie zimowym. Na podkreślenie zasługuje fakt, że inwestycja ta, dzięki swojemu kolorytowi i rozmachowi, mimo że zlokalizowana na prywatnej posesji, stała się wizytówką Oliwy.

W kategorii OŚWIETLENIE DRÓG i TERENÓW PUBLICZNYCH:

I Olsztyn za modernizację oświetlenia ul. Kromera i Jagiełły oraz budowę oświetlenia Parkingu Miejskiego w Strefie Płatnego Parkowania na zapleczu ul. Warszawskiej. Komisja zwróciła uwagę na wysoką jakość i profesjonalizm zrealizowanej inwestycji oraz uzyskanie bardzo dobre parametry oświetleniowe

oraz ex aequo

I Firma Schréder Polska Sp. z o.o. za oświetlenie dróg wokół Dworca Nowa Łódź Fabryczna i oświetlenie Ronda Sybiraków.
Komisja wskazała na szczególne walory inwestycji z uwagi na jej zakres, charakter i uzyskane efekty oświetleniowe. Zrealizowane oświetlenie nie tylko spełnia wszystkie wymagania oświetleniowe ale jest bardzo dobrym uzupełnieniem inwestycji nowego dworca Łódź Fabryczna.

II Rzeszów za oświetlenie ul. Wywrockiego, ul. Przemysłowej i łącznika ul. Sulikowskiego – Rocha. Komisja doceniła profesjonalizm i bardzo wysoką jakość zrealizowanych inwestycji oświetleniowych oraz dbałość o zachowanie najwyższych standardów oświetleniowych

ex aequo

II Zakład Terenów Publicznych w Warszawie za remont oświetlenia w ulicy Mysiej, Kawalerii, Lewartowskiego (na odcinku od ul. Zamenhoffa do ul. Karmelickiej), ul. Jazdów. Komisja zwróciła uwagę na bardzo dobry dobór opraw oświetleniowych co pozwoliło uzyskać prawie perfekcyjne efekty oświetleniowe.

III Schréder Polska Sp. z o. o. za modernizację oświetlenia Rynku w Kątach Wrocławskich. Komisja doceniła otrzymane bardzo dobre parametry oświetleniowe. Zrealizowane oświetlenie stwarza nową jakość w tej przestrzeni miasta, korzystnie oddziaływując na samopoczucie i bezpieczeństwo jego mieszkańców

oraz ex aequo

III Urząd Miasta Legionowo za budowę oświetlenia i demontaż słupów oświetleniowych na osiedlu przy ul. Piaskowej. Komisja podkreślono dużą rolę tej inwestycji w stworzeniu klimatu świetlnego, który będzie miał wpływ na aktywność i bezpieczeństwo mieszkańców w porze nocnej.

W kategorii OŚWIETLENIE TERENÓW REKREACYJNYCH, PARKÓW I MAŁEJ ARCHITEKTURY:

I Zakład Terenów Publicznych w Warszawie za remont parku i oświetlenia parku Jazdów. Komisja podkreśla bardzo staranny dobór urządzeń oświetleniowych do charakteru inwestycji. Uzyskano wspaniały efekt oświetleniowy, który nadaje specjalny klimat temu miejscu wpływając jednocześnie na jego atrakcyjność

ex aequo

I Urząd Miasta Legionowo za budowę zespołu terenowych urządzeń sportowo-rekreacyjnych "Park Zdrowia" u zbiegu ulic Jana III Sobieskiego i Bolesława Chrobrego. Komisja podkreśliła, że dzięki doborowi odpowiednich słupów i opraw uzyskano niezwykły efekt oświetleniowy. Tak dobrane oświetlenie jest integralnym elementem małej architektury i może stanowić wzór do naśladowania przy projektowaniu terenów parkowo-rekreacyjnych.

II nagrodę Rzeszów za Plac zabaw pomiędzy ul. Odrzykońska-Biecka-Iwonicka i Park Błogosławionej Karoliny. Komisja podkreśliła bardzo profesjonalizm wykonania obydwu inwestycji oraz uzyskane doskonałe parametry oświetleniowe

oraz ex aequo

II Schréder Polska Sp. z o.o. za zmianę zagospodarowania Bulwaru Wisły w Krakowie, oświetlenie alejek i iluminację murów. Komisja doceniła niekonwencjonalny charakter inwestycji, osiągnięte efekty oświetleniowe i iluminacyjne. Doceniono zastosowanie rozwiązań oszczędzających zużycie energii oraz odcinających zasilanie  na wypadek wylewu rzeki.

III gmina Ornontowice za rewitalizację zabytkowego Parku Gminnego wraz z oświetleniem. Komisja bardzo wysoko ocenia poziom wykonanej inwestycji oraz  osiągnięte efekty oświetleniowe.

ex aequo

III Olsztyn za oświetlenie Placu zabaw w Parku Centralnym. Uznanie Komisji znalazł dobór opraw oraz zastosowany system oszczędności energii.

W kategorii ILUMINACJA OBIEKTÓW PUBLICZNYCH, PRYWATNYCH ORAZ OBIEKTÓW SAKRALNYCH:

I Gmina Ornontowice za rewitalizację zabytkowego Parku Tematycznego pod nazwą „Świątynia Dumania – Park Archanioła” wraz z iluminacją. Zastosowane rozwiązanie oświetleniowe pozwoliło otrzymać niepowtarzalny klimat świetlny Komisja bardzo wysoko ocenia podejście do tematu, profesjonalizm a zarazem kunszt projektowo wykonawczy, który pozwolił na uzyskanie tak wspaniałego efektu końcowego przestrzeni miejskiej służącej rekreacji.

II Olsztyn za iluminację Kościoła pw. Najświętszej Maryi Panny królowej Polski i Św. Archaniołów Michała, Rafała i Gabriela. Komisja podkreśliła wysoki profesjonalizm i bardzo dobry końcowy efekt oświetleniowy mimo bardzo niedogodnych warunków wynikających z faktury murów. Zrealizowana inwestycja oświetleniowa wydobyła walory iluminowanego obiektu dzięki czemu stał się on ważnym  elementem w przestrzeni publicznej.

III nagrodę LUG Light Factory Sp. z o.o. za Park Technologiczny Łomża. Komisja podkreślenia, że atutem zrealizowanego oświetlenia jest fakt, że jego końcowy efekt oświetleniowy i charakter, ze względu na rodzaj dobranych opraw oświetleniowych, w pełni korelują z funkcją jaką pełni budynek, zapewniając równocześnie oszczędność energii elektrycznej.

W kategorii OŚWIETLENIE ŚWIĄTECZNE I OKAZJONALNE:

II Szczawnica za oświetlenie świąteczne na terenie miasta. Zdaniem Komisji na szczególną uwagę zasłużyła inwencja i niepowtarzalny charakter oświetleniowych dekoracji, które nadają niespotykaną formę przestrzeni miejskiej.

ex aequo

II Rzeszów za oświetlenie świąteczne miasta w sezonie 2015/2016. Komisja podkreśliła wysoki profesjonalizm wykonanej inwestycji.

III Olsztyn za oświetlenie świąteczne i okazjonalne. Dekoracje świąteczne będące przedmiotem oceny, ze względu na zaprojektowaną formę, są nie tylko elementem kreującym atmosferę świąteczną w przestrzeni miasta, ale pełnią też rolę integrującą mieszkańców.

Portal edroga.pl był patronem medialnym konkursu.

Źródło:Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.