etzt16 września rozpoczął się Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu, wydarzenie organizowane regularnie od 2002 roku z inicjatywy Dyrekcji Generalnych Komisji Europejskiej ds. Środowiska oraz Mobilności i Transportu. Hasłem przewodnim kampanii jest „Inteligentny transport. Silna gospodarka”.

Głównym celem jest propagowanie wiedzy na temat korzyści ekonomicznych inwestowania w bezpieczny, czysty transport osób i towarów. Działania w kierunku zrównoważonej mobilności są szczególnie ważne w miastach, ponieważ transport miejski jest odpowiedzialny za 23% emisji gazów cieplarnianych w UE.

Przemawiając podczas inauguracji ETZT, Violeta Bulc, europejska komisarz ds. transportu powiedziała, że zmierzamy w kierunku inteligentnej mobilności poprzez zintegrowanie technologii wykorzystywanych w transporcie. Inteligentna mobilność może pomóc w zmniejszeniu zatłoczenia w miastach, które w Europie generują już koszty w wysokości 100 mld euro rocznie.

Zwieńczeniem ETZT, 22 września, jest Dzień bez Samochodu, podczas którego wyznaczane są obszary miast zamknięte dla aut, z których korzystać mogą piesi, rowerzyści i komunikacja miejska.

Dotychczas na stronie kampanii zarejestrowało się 2231 miast z 50 krajów, w tym ponad 20 z Polski.

Trend rezygnowania z samochodu, choćby nawet tylko częściowo, na rzecz komunikacji publicznej, roweru czy spacerów staje się z roku na rok coraz bardziej powszechny. Hasło zrównoważonego transportu robi międzynarodową karierę, a większość z nas zdaje sobie sprawę z proekologicznych korzyści, jakie dla środowiska niesie zmniejszenie ilości aut na drogach. Rozważny dobór środków transportu przynosi również korzyści finansowe nie tylko dla gospodarstwa domowego, ale również w skali lokalnej czy gospodarczej kraju.

Rezygnacja z używania prywatnego samochodu to nie tylko oszczędności w domowym budżecie, ale co nawet ważniejsze – prosta inwestycja we własne zdrowie. Każda forma ruchu, nawet zwykła przechadzka na przystanek autobusowy w drodze do lub z pracy, zwiększa dzienną ilość aktywności fizycznej.

Każdego roku samorządy rywalizują też o nagrody ETZT, które przyznawane są miastom najbardziej skutecznym w propagowaniu zrównoważonej mobilności i aktywnie działąjącym na rzecz osiągnięcia bardziej zrównoważonego modelu transportu miejskiego. W najbliższej edycji konkursu władze lokalne mogą wysyłąć zgłoszenia w terminie 22 września - 1 listopada.

Źródło: mobilityweek.eu, MŚ

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.