posadz drzewo gdanskGdański Zarząd Dróg i Zieleni zaprasza na pierwsze wspólne sadzenie w niedzielę, 22 kwietnia 2018, w godzinach 11.00-15.00. Odbędzie się ono w Pasie Nadmorskim, na przedłużeniu ul. Kołobrzeskiej, w okolicy Parku im. Ronalda Reagana. Do sadzenia wykorzystanych zostanie 2500 sadzonek trzech gatunków drzew.

 

Na przedłużeniu ul. Kołobrzeskiej tuż przy ciągu pieszo-rowerowym odnotowano znaczne zniszczenia drzewostanu spowodowane ubiegłorocznymi wichurami. Skutki te rekompensujemy poprzez nasadzenia uzupełniające. Pośród 2,5 tysiąca drzew znalazły się przede wszystkim trzyletnie dęby oraz dwuletnie lipy i jawory mierzące 0,8 metra wysokości. Wybór gatunków przygotowanych do zalesienia nie jest przypadkowy. Wynika bowiem z obecnych warunków siedliskowych oraz gwarantuje uzyskanie w perspektywie wieloletniej pożądanego, pięknego i długowiecznego lasu dla przyszłych pokoleń.

Do wspólnego sadzenia zapraszamy wszystkich chętnych. - Z doświadczenia wiemy, że gdańszczanie z przyjemnością angażują się w tego typu przedsięwzięcia – mówi Ewelina Latoszewska, kierownik Działu Utrzymania Zieleni. W 2017 roku zorganizowaliśmy dwie akcje sadzenia drzew na terenie lasów komunalnych w okolicy ulicy Arciszewskiego i w lesie komunalnym sąsiadującym z Parkiem im. Ronalda Regana. W każdej z nich uczestniczyło około stu osób. Dzieci z zaciekawieniem słuchały opowiadań leśników o fundamentalnym znaczeniu lasu, zagadnieniu retencji oraz instruktażu właściwego sadzenia drzewek – dodaje Latoszewska.

Sadzonki, narzędzia, rękawice oraz fachową pomoc zapewnia Gdański Zarząd Dróg i Zieleni. Potrzebne są wyłącznie chętne do pracy ręce. Warto spędzić czas na łonie natury i mieć swój osobisty udział w zazielenianiu Gdańska.

Wiosną tego roku w pasie nadmorskim przewidziane są również dodatkowe nasadzenia w ramach budowy linii tramwajowej łączącej ul. Bulońską z Jabłoniową. Podpisana 17 kwietnia br. umowa na realizację robót, zawiera również zapis o nasadzeniu zastępczym 2400 szt. drzew. Na obszarze 1 ha posadzonych zostanie 1200 sztuk dębu szypułkowego oraz po 600 sztuk lipy drobnolistnej i klonu jaworowego. Drzewka będą miały od 130 do 200 cm wysokości.

Źródło: UM Gdańsk

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.