edroga084Mieszkańcy Lublina zgłosili 145 wniosków na łączną kwotę ponad 13 milionów złotych. Teraz wnioski zostaną poddane ocenie formalnej, a następnie Zespół Ekspertów wybierze te, które trafią do realizacji w 2020 roku.

 

- Tereny zielone, nasadzenia czy łąki zlokalizowane blisko miejsca zamieszkania to coraz ważniejszy temat dla Lublinian, mocno zainteresowanych przyrodą w mieście. Wyniki właśnie zakończonego naboru potwierdzają to dobitnie. W tym roku mamy prawie o połowę więcej wniosków niż rok wcześniej. Naszych ekspertów czeka trudny wybór, ale wierzę, że projekty przekazane do realizacji będą wizytówką zielonego Lublina – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Nabór wniosków do Zielonego Budżetu zakończył się 31 października. Wśród 145 pomysłów znalazło się wiele inicjatyw dotyczących skwerów, donic kwiatowych, nasadzeń roślin kwitnących, nasadzeń dużych drzew w centrum miasta. Kilka projektów dotyczy działań edukacyjnych skierowanych do młodzieży i dzieci. Pojawiły się np. pomysły na wydawnictwa czy akcje zwracające uwagę jak ważna jest zieleń i drzewa wokół nas. Mieszkańcy wnioski dotyczące utworzenia ogrodów deszczowych, łąk kwietnych, zielonych przystanków i elementów małej architektury czy np. bankomatu nasion miododajnych. Najdroższy projekt zgłoszony do ZB2020 został wyceniony przez pomysłodawcę na kwotę 2 milionów złotych.

Źródło: UM Lublin

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.