logomaleW dniach 28-29 października 2015 r. na Wydziale Biologii UAM w Poznaniu odbędzie się IV Forum BioGIS - System Informacji Przestrzennej w Badaniach Różnorodności Biologicznej, w tym roku pod hasłem „Narzędzia analityczne i dane przestrzenne w Ocenach Oddziaływania na Środowisko”.

Ustawa właściwa dla OOS określa zakres, w jakim należy opracować prognozę oddziaływania inwestycji na środowisko, lecz nie precyzuje jak dokładnie ma być ona wykonana, jakiego zasobu danych przestrzennych należy użyć oraz jakimi metodami i kryteriami posłużyć się przy opracowywaniu kolejnych etapów raportu. Głównym założeniem konferencji będzie zatem prezentacja aktualnych trendów wykorzystujących środowisko GIS i dane przestrzenne w OOS. Organizatorzy zapraszają do podjęcia dyskusji na temat określenia wytycznych ujednolicających i definiujących zasady prowadzonych analiz przestrzennych i budowy banku danych przestrzennych dla raportów OOS.

Tematyka IV Forum skupiona będzie wokół zagadnień:
- stan prawny w zakresie pozyskiwania i użycia danych przestrzennych w OOS, prawny zakres składowych raportów OOS;
- stan aktualny w zakresie wykorzystania (lub braku) danych przestrzennych i analiz GIS w opracowywaniu strategicznych OOS;
- stan aktualny w zakresie wykorzystania (lub braku) danych przestrzennych i analiz GIS w opracowywaniu OOS dla inwestycji liniowych i powierzchniowych (OZE, komunikacja, przemysł, rolnictwo, leśnictwo, inwestycje wodne);
- ustawa krajobrazowa i OOS, a zakres i standard danych przestrzennych w identyfikacji i waloryzacji krajobrazów;
- źródła i metody pozyskiwania danych na potrzeby OOS;
- narzędzia GIS w analizach przestrzennych na potrzeby OOS (m. in. waloryzacja przyrodnicza, ocena stopnia kolizji, kompensacja przyrodnicza);
- próby standaryzacji danych dla OOS;

Organizatorami konferencji są: Wydział Biologii UAM, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Esri Polska i MGGP Aero (partner technologiczny), Wsparcia medialnego udzielają: kwartalnik Arcana GIS oraz portale internetowe: geoforum.pl, gisplay.pl i edroga.pl.

W ramach IV Forum, 29 października przewidziano warsztaty informatyczne skupione wokół dwóch zagadnień na dwóch poziomach zaawansowania:

  1. Modelowanie 3D potencjalnych lokalizacji farm wiatrowych z wykorzystaniem danych LiDAR oraz narzędzi geoprzetwarzania (GIS). grupa początkująca (4 godz.) i średnio zaawansowana (4 godz.)
  2. Podstawy analizy danych hiperspektralnych (wskaźniki roślinności) – detekcja gatunków roślin i zbiorowisk roślinnych w parkach narodowych. grupa początkująca (4 godz.) i średnio zaawansowana (4 godz.)

Zapisy do udziału w Forum, w tym w warsztatach, są możliwe poprzez rejestrację on line pod adresem: 

http://www.biol2.amu.edu.pl/biogis

Osoby zainteresowane wygłoszeniem referatów (20 min.) lub zaprezentowaniem posteru proszone są o przesyłanie streszczeń (elektronicznie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) do 30 września 2015 r. Streszczenie powinno zawierać zwięzły opis wystąpienia (do 500 słów, interlinia pojedyncza, format A4, czcionka Times New Roman 12 pkt.). W oparciu o wygłoszone referaty zaplanowano wydanie podręcznika „dobrych praktyk GIS w OOS”.

Uczestnictwo w IV Forum BioGIS jest płatne i wynosi 250 złotych (w tym udział w bankiecie, nocleg we własnym zakresie).

Wpłaty prosimy realizować do 15 października 2015 r. na konto bankowe UAM:
BZ WBK 77 1090 1362 0000 0000 3601 7903, w tytule przelewu należy wpisać /K00000390/


Osoby wygłaszające referat są zwolnione z opłaty konferencyjnej. Natomiast osoby prezentujące postery wnoszą opłatę w wysokości 150 złotych. Zwolnieniem z opłaty konferencyjnej objęci są również studenci i doktoranci.

Ostateczny termin rejestracji konferencyjnej i warsztatowej to 15 października 2015 r.

Zapytania prosimy kierować pod adres:
dr Maciej Nowak, Wydziałowa Pracownia Biologicznych Informacji Przestrzennych, Wydział Biologii UAM
ul. Umultowska 89, 61-614 Poznań
tel. 829-56-74, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.