Spis treści

A20 - niemieckie doświadczenia w budowie przejść dla zwierzątProjektując mosty zielone i krajobrazowe przeznaczone dla zwierząt powinno się także przeanalizować, jakie zwierzęta będą z tego przejścia korzystały. Dokładna analiza gatunków zwierząt pozwoli odpowiednio dobrać zieleń przewidzianą do posadzenia w pasie nasadzeń. [1, 3]

Naprowadzenia: rodzaje, kształt i zieleń

Z doświadczeń uzyskanych na przejściach nad autostradą A20 wynika, że przydatne jest sadzenie drzew owocowych. Najczęściej sadzono tam specjalny rodzaj niskopiennej jabłonki, owocującej drobnymi owocami, które zwisały nisko nad ziemią. W najbliższym otoczeniu przyczółków sadzono różne gatunki m.in. borówki amerykańskiej czarnej i czerwonej oraz szereg drzew owocujących drobnymi owocami, które stanowią pożywienie dla okolicznej zwierzyny. Krajobrazowe zagajniki owocowe utworzono m.in. na otwartej przestrzeni przy dojściu do mostu w Golm. Na dojściu do mostu w otwartej przestrzeni w trakcie wizji lokalnej natrafiono w ciągu dnia na okoliczną zwierzynę.

Przed mostem krajobrazowym Barnekow dojście jest zabezpieczone obustronnie szpalerem niskopiennych drzew iglastych, pomiędzy którymi posadzono szereg niskopiennych jabłonek i posadzono specjalny leśny gatunek traw. Na tym dojściu także w trakcie kilku wizji lokalnych stwierdzono liczne ślady i legowiska okolicznej zwierzyny.

a) borówka amerykańska czarna b) borówka amerykańska czerwona c) krzewy owocowe
d) niskopienne jabłonki e) zagajniki krzewów owocowych f) gęste bluszcze owocowe
Fot. 17. Drzewa i krzewy owocowe, przyciągające zwierzęta do mostu zielonego lub krajobrazowego

Nie bez znaczenia jest kształt zastosowanych naprowadzeń. Jedne drzewa i krzaki powinny być posadzone wzdłuż ogrodzenia przy drodze i wzdłuż ekranów akustycznych na moście, w celach przede wszystkim przeciwolśnieniowych. Drugi rząd krzaków i drzewek powinien się znajdować bliżej osi przejścia i jakby wytyczać przestrzeń przejścia. Zieleń na moście pełni rolę podwójną: ochrania zwierzęta przed oddziaływaniem ruchu drogowego (czynniki przeciwolśnieniowe i przeciwhałasowe) oraz ma zachęcić i przyciągnąć zwierzęta do przejścia. W eksploatacji przejść dla zwierząt jest to zagadnienie rozwiązywane ciągle na zasadzie eksperymentu. Na autostradzie A20 w trakcie wizji lokalnych stwierdzono liczne ślady bytności zwierząt w pobliżu przejść, na których posadzono niskopienne drzewka i krzewy owocowe. Na mostach słabo zagospodarowanych w podobne krzewy i drzewa stwierdzono tylko ślady gonitw motocyklowych oraz urządzonych na mostach torów przeszkód dla motocykli. W pobliskim lesie nie stwierdzono śladów zwierzyny.

Ważny jest sposób samych nasadzeń drzewek i krzewów. Im bardziej linie naprowadzeń z krzewów i drzew były nieregularne i kanciaste, tym osiągnięto większe wytłumienie hałasu drogowego. Przy czym zasady te stosowano na analizowanych mostach różnie. Na jednych z nich linia zieleni pełniąca rolę przeciwolśnieniową była regularna i opływowa, dając dobre wyniki wyciszenia. Jednak tam gdzie zastosowano nieregularne nasadzenia krzaków i łamaną linię ich nasadzeń połączoną z wałami ziemnymi efekty obniżenia poziomu hałasu były większe. Największe efekty wytłumienia hałasu osiągnięto przy podwójnym szpalerze zieleni (tj. krzaków i drzew), a tam gdzie drugi szpaler był z drzew i krzewów owocowych stwierdzono nie tylko lepsze efekty wytłumienia, lecz także licznie w dzień chroniącą się lub wypoczywającą okoliczną zwierzynę.

Rys. 3. Podwójne szpalery drzew

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.