Spis treści

Ekrany akustyczne i przeciwolśnieniowe

Kolejną rzeczą, której należy poświęcić uwagę jest ekran akustyczny. Na A20 ekrany zastosowano różne. Na mostach wybudowanych w latach 1995–2002 r. z reguły dano ekrany betonowe, na mostach później budowanych już zastosowano ekrany drewniane (fot. 18 i 19). Przy czym zastosowano na nich szereg linii łamanych, nie budując ich po prostej czy krzywoliniowej linii. Bezpośrednio nad pasem rozdzielającym obie jezdnie i fragmentem pasów wewnętrznych wybudowano załamanie się linii zewnętrznej ekranów w formie płytkiej loggii, do 2-3 m głębokości. (fot. 20 i 21)

Fot. 18. Ekran drewniany na moście Starkshof (wybudowanym w ostatnich latach) Fot. 19. Ekran betonowy na moście Köchelsdorf (wybudowanym w 1995 r.)

 

a) krzywoliniowa linia tyczenia ekranów drewnianych a) krzywoliniowa linia tyczenia ekranów drewnianych
a) krzywoliniowa linia tyczenia ekranów drewnianych
b) ekrany i loggia nad pasem rozdzielającym b) ekrany i loggia nad pasem rozdzielającym
b) ekrany i loggia nad pasem rozdzielającym
Fot. 20. Ekrany akustyczne na moście Starkshof i Golm

 

Pomiędzy barierą zewnętrzną a ekranem akustycznym z reguły lokalizuje się odwodnienie mostu. Przy czym nie ma żadnych wytycznych ściśle określających położenie ścieku odprowadzającego wodę. Na różnych mostach znajdują się one w różnych odległościach od krawędzi brzegowej mostu: tuż za barierą zewnętrzną przed ekranem lub zaraz za ekranem akustycznym.

Fot. 21. Wyprofilowanie (za ekranem akustycznym) ścieku, zbierającego wodę z mostu Fot. 21. Wyprofilowanie (za ekranem akustycznym) ścieku, zbierającego wodę z mostu
Fot. 21. Wyprofilowanie (za ekranem akustycznym) ścieku, zbierającego wodę z mostu
Fot. 22. Wyprofilowanie (za loggią ekranu akustycznego) ścieku, zbierającego wodę z mostu Fot. 22. Wyprofilowanie (za loggią ekranu akustycznego) ścieku, zbierającego wodę z mostu
Fot. 22. Wyprofilowanie (za loggią ekranu akustycznego) ścieku, zbierającego wodę z mostu
Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.