Spis treści

Odwodnienie mostu

Bardzo ważnym czynnikiem technicznym mostu jest jego odwodnienie. W Niemczech stosuje się bardzo często praktykę brukowania dna ścieków odprowadzających wodę z mostu. Ścieki mają kształty owalne opływowe, co zapewnia dobre odprowadzenie wody. Szczeliny pomiędzy poszczególnymi kostkami kamiennymi wypełnione są zaprawą cementowo-piaskową. Żeby wartki strumień wody, po stromym odprowadzeniu ścieku poza obiekt, nie powodował kaskad i nie uszkadzał konstrukcji, zastosowano prosty sposób spowolnienia strumienia wody poprzez wyniesienie kilkunastu kostek kamiennych ponad powierzchnię opływową dna ścieku. Zastosowana technologia sprawdziła się na wielu wybudowanych obiektach, z których większość wybudowana jest, co najmniej 10 lat temu.

Fot. 23. Odprowadzenie wody poza obiekt mostowy Fot. 23. Odprowadzenie wody poza obiekt mostowy
Fot. 23. Odprowadzenie wody poza obiekt mostowy
Fot. 24. Detale ścieku odprowadzającego Fot. 24. Detale ścieku odprowadzającego
Fot. 24. Detale ścieku odprowadzającego

 

dr hab. inż. Alicja Sołowczuk
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
Wydział Budownictwa i Architektury
Katedra Dróg, Mostów i Materiałów Budowlanych

Referat o niemieckich doświadczeniach w projektowaniu i wykonawstwie przejść dla zwierząt był przygotowany na  Międzynarodową Konferencję Naukowo-Techniczną „Ochrona środowiska i estetyka a rozwój infrastruktury drogowej” – Kazimierz Dolny, 7-9 października 2009 r. Poniżej zamieszczamy prezentację z konferencji.

 

Niemieckie doświadczenia w budowie przejść dla zwierząt (PDF 10MB)

 

Literatura (PDF)

 

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.