contentmap_plugin

frog 749277 960 720Specjalne siatki rozpięte wzdłuż półkilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 551 w Nowym Dworze w gminie Dąbrowa Chełmińska (powiat bydgoski) chronią migrujące żaby przed rozjechaniem przez samochody. Płazy trafiają do wiader-pułapek, w których w bezpieczny sposób są przenoszone do okolicznych zbiorników wodnych.

 

W okolicach Nowego Dworu i Ostromecka występują gatunki objęte ścisła ochroną. Są to ropuchy szare, grzebiuszki ziemne i żaby moczarowe. Z kolei trawaszka zwyczajna i żaby zielone są objęte ochroną częściową. Wszystkie gatunki są bardzo pożytecznymi zwierzętami. W skład żabiego pokarmu wchodzą miedzy innymi chrząszcze, z których większość to szkodniki roślin, ślimaki i komary.

Przejście pomiędzy terenami leśnymi i polami w okolicach Nowego Dworu w gminie Dąbrowa Chełmińska jest jednym ze stałych szlaków wiosennych migracji płazów. Zwierzęta muszą przekroczyć również ruchliwą drogę wojewódzką nr 551. O ochronę płazów zwróciło się do Zarządu Dróg wojewódzkich w Bydgoszczy Towarzystwo Przyrodnicze „Kawka”.

By zminimalizować ryzyko rozjechania pożytecznych zwierząt nazlecenie drogowców przy drodze na odcinku blisko 500 metrów ustawione zostały specjalne siatki. Przy nich są też wkopywane wiadra-pułapki, w których zbierają się zwierzęta, a następnie w sposób bezpieczny są przenoszone do zbiorników wodnych. Akcja została uzgodniona z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska. Potrwa do połowy maja.

W ten sposób ZDW w Bydgoszczy pomaga zachować chronione gatunki zwierząt. Apeluje jednocześnie do kierowców, by na każdej drodze, jeśli tylko to możliwe omijać migrujące zwierzęta. Nie wszystkie mają tyle szczęścia, by wpaść do wiadra-pułapki i liczyć na bezpieczne przekroczenie jezdni.

Źródło: ZDW w Bydgoszczy, Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.