frog 749277 960 720Ta akcja ma na celu ochronę migrujących żab przed rozjechaniem przez samochody. Podobnie jak ubiegłej wiosny, wzdłuż odcinka drogi wojewódzkiej nr 551 w Nowym Dworze w powiecie bydgoskim pojawiły się specjalne płotki. Płazy trafiają do wiader-pułapek, w których w bezpieczny sposób są przenoszone do zbiorników wodnych. W ubiegłym roku uratowano w ten sposób prawie 1200 osobników, przede wszystkim z gatunków chronionych.

 

W okolicach Nowego Dworu i Ostromecka występują gatunki objęte ścisła ochroną. Są to ropuchy szare, kumaki nizinne, grzebiuszki ziemne i żaby moczarowe. Z kolei traszka zwyczajna i żaby zielone są objęte ochroną częściową. Wszystkie gatunki są bardzo pożytecznymi zwierzętami. W skład żabiego pokarmu wchodzą miedzy innymi chrząszcze, z których większość to szkodniki roślin, ślimaki i komary.

Przejście pomiędzy terenami leśnymi i polami w okolicach Nowego Dworu jest jednym ze stałych szlaków wiosennych migracji. Zwierzęta muszą m.in. przekroczyć ruchliwą drogę wojewódzką nr 551. O ochronę płazów zwróciło się do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy Towarzystwo Przyrodnicze Kawka. Pierwsza akcja zabezpieczenia drogi odbyła się wczesną wiosną ubiegłego roku.

Na odcinku blisko 500 metrów ustawiono już specjalne bariery z agrowłókniny (płotki herpetologiczne). Przy nich wkopywane są wiadra-pułapki. Akcja została uzgodniona z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska.

Ważne liczby:
• 500 metrów to długość płotka rozstawionego wzdłuż drogi wojewódzkiej
• nawet 121 płazów próbuje przekroczyć jezdnię jednego dnia
• 1167 płazów udało się uratować w ubiegłym roku

Źródło: ZDW w Bydgoszczy UM WK-P

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.