Aby stworzyć konkurencyjny i zrównoważony system transportu, Unia Europejska musi oprzeć się na paliwach alternatywnych, które zastąpią lub uzupełnią benzynę i olej napędowy. W ten sposób nie tylko zostaną obniżone emisje w transporcie, ale także poprawi się jakość powietrza i obniży poziom hałasu na obszarach miejskich. Mając to na uwadze, partnerzy projektu ZEEUS (Zero Emission Urban Bus System) pracują nad tym, by autobusy elektryczne stały się zasadniczym elementem sieci autobusów miejskich.

W ramach projektu ZEEUS testowane są rozwiązania elektryfikacyjne na potrzeby sieci autobusów miejskich i ułatwienia na rzecz wprowadzania na rynek europejski autobusów elektrycznych.

Zaledwie rok po rozpoczęciu prac, zespół projektowy ZEEUS już rozpoczął testy rozwiązań w zakresie elektryfikacji autobusów w ramach demonstracji na żywo. W połowie października w Barcelonie odbyła się jedna z nich. Lokalny operator hiszpański TMB (Transports Metropolitans de Barcelona) będzie teraz testować cztery w pełni elektryczne autobusy: dwa standardowe autobusy IRIZAR i2e i dwa przegubowe autobusy SOLARIS. Obydwa modele mogą być ładowane w nocy w zajezdni autobusowej.

Barcelona jest zaledwie jednym z ośmiu takich miejsc testowych na potrzeby projektu ZEEUS, który będzie realizowany do kwietnia 2017 r. Zespół testuje szeroką gamę różnorakich innowacyjnych technologii autobusów elektrycznych i rozwiązań w zakresie infrastruktury doładowywania w siedmiu kolejnych miastach demonstracyjnych: Bonn, Cagliari, Glasgow, Londyn, Münster, Pilzno i Sztokholm. Rozmaite miasta zapewnią zmienne warunki operacyjne do testowania efektywności ekonomicznej, środowiskowej i społecznej tych technologii w różnych lokalizacjach.

Pod koniec września partnerzy projektu ZEEUS wprowadzili w Pilznie pierwszy, elektryczny autobus Škoda Perun. Na wiosnę 2015 r. w mieście pojawią się dwa w pełni elektryczne, bezemisyjne i ciche autobusy. Pojazdy są wyposażone w wyjątkową instalację chłodząco-grzewczą, która potrafi ponownie wykorzystywać ciepło powstające w czasie pracy. Co więcej ich akumulatory są w stanie osiągnąć poziom pełnego naładowania w zaledwie 12 minut.

Tymczasem Sztokholm przygotowuje się do zaprezentowania mieszkańcom, władzom miasta i interesariuszom swoich hybrydowych autobusów Volvo 12 m typu plug-in. Stolica Szwecji będzie testować osiem autobusów hybrydowych typu plug-in wraz z infrastrukturą szybkiego doładowywania w centrum miasta.

Umberto Guida, koordynator projektu ZEEUS, zauważa, że floty autobusowe służą za poligon testowy alternatywnych paliw i silników już od wielu lat, niemniej jednak obecnie napęd 95% wszystkich autobusów zapewniają wciąż paliwa kopalne. - Dzięki temu projektowi jesteśmy na dobrej drodze, by systemy transportowe w naszych miastach stały się bardziej ekologiczne i inteligentne, a pojazdy elektryczne odgrywać będą kluczową rolę w oczyszczaniu naszego powietrza, sprawiając iż nasze miasta i miasteczka będą cichszymi i przyjemniejszymi miejscami do pracy i życia – powiedział Umberto Guida.

W projekt ZEEUS zaangażowało się 40 partnerów, między innymi władze ds. transportu publicznego, operatorzy transportu publicznego, przemysł i producenci pojazdów, dostawcy energii, uczelnie wyższe i ośrodki badawcze, firmy inżynieryjne, firmy konsultingowe i stowarzyszenia. Obejmują oni całe spektrum kluczowych podmiotów i decydentów, którzy ułatwią proces rozszerzania rozwiązań elektrycznych na zasadniczą część sieci autobusów miejskich.

Źródło: CORDIS/KE

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.