Podopieczny Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt MarysieńkaRuszyły prace nad koncepcją budowy przejścia dla zwierząt pod ul. Pułkową. Bielański korytarz połączy Puszczę Kampinoską z brzegiem Wisły. Dzikie zwierzęta będą mogły przemieszczać się z daleka od samochodów, co zwiększy również bezpieczeństwo kierowców.

 

– W Warszawie mamy wiele cennych przyrodniczo miejsc. Należy do nich obszar Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły, Las Nowa Warszawa i Uroczysko Las Młociny. To malownicze tereny objęte szczególną ochroną. Mieszkańcy mogą tam spotkać naturalne siedliska unikatowych gatunków ssaków i ptaków. Zrównoważony rozwój stolicy jest niezwykle ważny dla ochrony środowiska. Podczas budowania, modernizacji ulic i przejazdów pamiętamy o ważnej roli przyrody. Ta inwestycja pozwoli zachować bezpieczeństwo mieszkańców na drodze oraz sprawi, że zwierzęta będą miały lepsze warunki do życia – mówi Michał Olszewski, wiceprezydent m.st. Warszawy.

Koncepcja budowy przejścia pod ul. PułkowąMiejscy specjaliści opracowują teraz plan budowy korytarza szerokości 20 m i 4 m wysokości. Będą mogły nim spacerować duże zwierzęta, takie jak łosie czy sarny. Obecnie ul. Pułkowa jest dla nich potencjalnym zagrożeniem, gdy chcą przedostać się z Lasu Młocińskiego do brzegu Wisły i z powrotem. Szacuje się, że w Kampinoskim Parku Narodowym żyje około 300 łosi. W tym roku Staż Miejska i Lasy Miejskie - Warszawa przyjęły łącznie 15 zgłoszeń o łosiach, 10 o lisach i 29 zawiadomień o sarnach zauważonych na Bielanach.

Kolejnym przedsięwzięciem jest poprawa połączeń wybranych starorzeczy z Wisłą. Działania sprawią, że nadrzeczne tereny wzbogacą się o kolejne tarliska ryb, godowiska płazów a także miejsca lęgowe ptaków. Warszawscy ogrodnicy zadbają również o lepszą kondycję łęgów oraz usuną z międzywala niepotrzebne ogrodzenia. Ułatwi to zwierzętom migrację po leśnych terenach stolicy, a także poprawi estetykę przestrzeni.

– Poprawimy warunki przepływu w bocznych odnogach rzeki przez przebudowę istniejących przegród. Warszawiacy będą mogli cieszyć się bujną roślinnością i różnorodnością fauny nadwiślańskich brzegów. To będzie wspaniałe miejsce do odpoczynku i rekreacji – mówi Marek Piwowarski, dyrektor Zarządu Zieleni m.st. Warszawy.

Międzywale Wisły w Warszawie zostało objęte ochroną w postaci obszaru Natura 2000. Występują tam rzadkie w skali europejskiej gatunki np. zimorodek, bielik, wydra, różanka. Planowane modernizacje będą zakończone najprawdopodobniej w 2020 roku. Wartość projektu wynosi 13,6 mln zł z czego ponad 9,5 mln zł pochodzi z Funduszy Unii Europejskiej, ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Źródło: UM Warszawa

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.